Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-12

Extrastämman i Starbreeze knappast en lätt bris

Idag (8:e mars) hölls det en extrastämma i Starbreeze för att välja nya styrelseledamöter i stället för de som avgick i höstas i samband med att bolaget fick ekonomiska svårigheter.

Bolaget är under rekonstruktion och ledningen hade varit klok nog att bjuda in rekonstruktören för att inför aktieägarna redogöra för sitt arbete och ge oss en tidsplan. Lars Söderqvist från Wesslau Söderqvist advokatbyrå är rekonstruktör och han gick igenom vad som har hänt sedan den 3 december och vad han planerar att göra tills rekonstruktionen är klar. Detta kom att bli stämmans huvudnummer och föranledde också många frågor från de engagerade aktieägarna.

Sex av koncernens bolag är i rekonstruktion vilket är en kommersiell nackdel för dem. Söderqvist inledde sitt arbete med att dela upp all verksamhet i kärnverksamhet och icke kärnverksamhet. Till det som han ansåg icke vara kärnverksamhet avdelade han inga finansiella eller personella resurser, de verksamheterna styrs av projektledare som t wx kan föreslå att sälja dessa enheter.

Den nytillsatte VD:n Mikael Nermark berättade om den plan han har för att återföra Starbreeze till att vara spelutvecklare, förläggare av spel samt ha partnerskap med andra spelföretag såsom Universal som ska sälja mobilspel som Starbreeze utvecklar. Vid årsstämman 2018 frågade vi om det inte var dags att satsa på mobilspel, men då fick vi veta att bara ett av hundra blev lyckade och att det var ett säkert sätt att göra av med pengar om man satsade på sådant, men att deras kommande spel Walking dead skulle bli en stor succé - det svänger fort i denna bransch.

90% av verksamheten är nu förlagd till Stockholm och man håller till i NK-huset som Nermark påstår är hälften så billigt att hyra jämfört med andra kontorsutrymmen i Stockholm. Detta är något vi kanske ska ställa frågor kring vid Hufvudstadens årsstämma, det bolaget har tidigare inte gjort sig känt för att rea ut sina kvadratmetrar, kanske har de pengar att hämta in på att börja ta ut marknadshyror?

P g a avhoppen från styrelsen var den inte beslutsför vilket har förlamat verksamheten sedan i december. Idag åtgärdades det genom att Torgny Hellström, Jan Benjaminson och Kerstin Sundberg valdes in för att ersätta avhopparna. Valberedningen hade föreslagit att Torgny Hellström skulle få 400.000:- i arvode för de två månader som återstår till årsstämman. Detta belopp 2.400.000:- på årsbasis ansåg Aktiespararna vara på tok för högt särskilt som att Hellström redan är ordförande i två noterade bolag varav ett har sitt säte i Schweiz. Vi frågade om valberedningen hade haft svårt att finna kandidater till styrelsen eller om man blivit fartblind i arvodesfrågan. Vi avstod från att rösta i detta ärende vilket var en klar markering mot girigheten.

Årsstämma ska hållas den 7 maj 2019.

 

Bevakare: Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen