Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-28

Eyeonid gjorde förlust på 18,6 Mkr under jan-sep, tog nedskrivning

Eyeonid Group, vars aktie började handlas på NGM Nordic MTF den 20
september, redovisar ingen omsättning under niomånadersperioden
januari-september och rörelseresultatet blev negativt med 6,1 miljoner
kronor. Inräknat aktiverat arbete för egen räkning uppgick de totala
intäkterna till knappt 0,7 miljoner kronor.

Resultatet efter finansnetto landade på -18,6 miljoner. Resultatet per
aktie uppgick till -0,45 kronor.

I resultatet ingår extraordinära nedskrivningar med -12,3 miljoner kronor.

"Under perioden har Eyeonid avyttrat dotterföretaget Eyeonid Technology.
Avyttringen skedde av organisatoriska och administrativa skäl. Innan
avyttringen har en inkråmsöverlåtelse skett där Eyeonid övertagit
dotterföretagets tillgångar och skulder till bokförda värden. Därmed har
upparbetade värden i dotterföretaget övertagits av Eyeonid.

I och med försäljningen av dotterföretaget har avyttringen resulterat i en
förlust av engångskaraktär om cirka 12,3 miljoner kronor.

I samband med avyttringen beslutade styrelsen och vd i samråd med revisorn
att i enlighet med försiktighetsprincipen skriva ned den goodwill-post som
uppstod vid förvärvet, i sin helhet. Denna nedskrivning har inte inneburit
någon kassaflödespåverkan, skriver bolaget i rapporten.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Författare FWS

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.