Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Eyeonid Group AB: EYEONID GROUP AB: Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB (publ) ("Bolaget") som hölls
den 7 november 2019 kl.17.00 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

att bolagsordningens 4 § avseende gränser för aktiekapitalets storlek
ändras från nuvarande lägst 625 000 kronor och högst 2 500 000 kronor
till lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor, vidare att
bolagsordningens 5 § avseende gränser för antalet aktier ändras från
nuvarande lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 till lägst 60 000
000 och högst 240 000 000 samt att numreringen i bolagsordningen
justeras för att uppnå korrekt nummerföljd.

att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets
aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler, i sådan utsträckning som från tid till annan är
tillåten enligt bolagsordningen. Nyemission av aktier, liksom
emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant
betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor
som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av
besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av
besluten vid Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Ugander, VD

+46 (0)70-544 01 68

patrik.ugander@eyeonid.com

eller

Carl-Magnus Jönsson, CFO

+46 (0)73-545 53 50

carl-magnus.jonsson@eyeonid.com

Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt
komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster.
Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och
företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter,
kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser
på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 november 2019 kl 18.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eyeonid-group-ab/r/eyeonid-group-ab--kommunik...
https://mb.cision.com/Main/14860/2956712/1137729.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.