Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

Eyeonid Group AB: EYEONID GROUP AB (publ): Ändring av teckningskurs för TO2, TO3 och TO4 till intervallet 1,15 - 2,30 kr

Eyeonid Group AB (publ) har idag ingått avtal om garanti avseende
teckningsoption, serie TO5, samt rätt till garanten att teckna nya
aktier. Om garantiåtagande tas i anspråk eller om rätt till riktad
emission nyttjas medför det justering av teckningskurs avseende
teckningsoptionerna TO2, TO3 och TO4. Slutlig teckningskurs för
TO2-TO4 blir densamma som för teckningsoption serie TO5, vilken
bestäms av genomsnittlig volymvägd kurs för aktien under perioden 13
maj 2020 till den 27 maj 2020. Justerad teckningskurs för TO2, TO3
och TO4 kommer därmed att hamna i intervallet 1,15 - 2,30 kronor per
nytecknad aktie.

Eyeonid Group AB (publ) ("Bolaget" eller "EyeOnID") har idag ingått
avtal om garanti relaterad till Bolagets teckningsoption, serie TO5
("TO5"). Garantiåtagandet är begränsat till 10 miljoner kronor.
Utöver garantiåtagandet ges garanten rätt till teckning av nya aktier
i Bolaget till ett belopp begränsat till 10 miljoner kronor. I
händelse av att garantiåtagandet tas i anspråk av Bolaget eller om
garanten nyttjar sin rätt till teckning av nya aktier i Bolaget så
sker detta genom riktad nyemission till garanten. Sådan riktad
nyemission medför, enligt villkoren för teckningsoptioner av serie
TO2-TO4, att teckningskursen för TO2-TO4 ska justeras till att
motsvara teckningskursen för TO5.

Ny teckningskurs för TO2-TO4 ska justeras till att bli samma
teckningskurs som för riktad nyemission enligt ovan, vilket i sin tur
får en ny teckningskurs bestämd av teckningskursen för TO5.
Teckningskursen för TO5 uppgår till den genomsnittliga volymvägda
kursen för aktien under perioden från den 13 maj 2020 till den 27 maj
2020 med en rabatt om 30%, dock som lägst 1,15 kronor och som högst
2,30 kronor.

Bolaget avser meddela om justerad teckningskurs för TO2-TO4 så snart
slutlig teckningskurs för TO5 är fastställd. För fullständiga villkor
avseende teckningsoption TO2-TO4 hänvisas till Bolagets hemsida
(www.eyeonid.com) där villkoren finns publicerade.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: patrik.ugander@eyeonid.com

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: henrik.sundewall@eyeonid.com

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som
genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av
data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet
enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom
helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar
och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för
branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar
EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 maj 2020 kl. 08.10 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eyeonid-group-ab/r/eyeonid-group-ab--publ--an...
https://mb.cision.com/Main/14860/3102783/1240945.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.