Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Eyeonid Group AB: EYEONID GROUP AB (publ): Förtydligande avseende teckningsförbindelser i kommande företrädesemission

Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid" eller "Bolaget") har i
offentliggörande daterat 15 november 2019 avseende kommande
företrädesemission samt i offentliggörande av prospekt daterat 20
november 2019 informerat om att inga teckningsförbindelser ingåtts.
Mot bakgrund av de många frågor Bolaget erhållit från enskilda
aktieägare önskar Bolaget göra ett förtydligande.

Bolaget har nyligen offentliggjort en förestående företrädesemission
och i samband med detta har frågor uppkommit från aktieägare avseende
styrelsens och ledningens avsikt att teckna i företrädesemissionen.

I Bolaget kan styrelse, ledning eller andra personer från tid till
annan vara upptagna på interna insiderförteckningar, av affärsmässiga
eller andra skäl. När så är fallet gäller ett strikt regelverk som
bl.a. förhindrar sådana personer att handla i Bolagets aktier eller
teckna sig för nya aktier i emissioner. Bolaget kan inte heller
redogöra offentligt för vilka insynsförteckningar, eller skälen för
dessa, som eventuellt föreligger.

Insiderinformation kan vara av såväl mindre som större potentiellt
kurspåverkande karaktär och Bolaget är noggranna med sitt användande
av insiderförteckningar. Personer upptagna på insiderförteckning
avförs snarast om skälet till skapandet av insiderlistan upphör att
gälla. Det skall även understrykas att insiderförteckningar används
som ett sätt att kunna redogöra till tillsynsmyndighet eller
marknadsövervakning för att kunna leva upp till det regelverk som
finns.

Det är självklart önskvärt att det inte föreligger några
insiderförteckningar vid genomförande av t.ex. en företrädesemission
så att styrelse och ledning, efter egen förmåga, står fria att ingå
teckningsförbindelser eller teckna i emissionen under
teckningsperioden.

Då Bolaget löpande bedriver dialog med kunder och partners så kan
Bolaget inte självt styra över när behov av upprättande av
insiderförteckning föreligger, annat än att gällande regelverk skall
följas.

Bolaget önskar genom detta förtydligande meddela att styrelse och
ledning i dagsläget är förhindrade att ingå teckningsförbindelser
eller att teckna i den förestående företrädesemissionen i enlighet
med gällande regelverk. Om detta hinder skulle upphöra föreligger
dock intresse från personer i styrelse och ledning att efter egen
förmåga teckna i emissionen under teckningsperioden.

För mer information, kontakta:

Henrik Sundewall, Styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: patrik.ugander@eyeonid.com

www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en
tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva
ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när
känslig, privat och företags digitala information, som t ex
inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras
på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda
sig.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 november 2019 kl. 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eyeonid-group-ab/r/eyeonid-group-ab--publ--fo...
https://mb.cision.com/Main/14860/2969444/1147870.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.