Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

Eyeonid Group AB: EYEONID GROUP AB (publ): Säkerställer 10 miljoner kronor av teckningsutrymmet i teckningsoption serie TO5

Eyeonid Group AB (publ) har idag ingått avtal om garanti om 10
miljoner kronor av teckningsutrymmet i teckningsoption, serie TO5.
Teckningsutrymmet i TO5 är som lägst ca 20 miljoner kronor och som
högst ca 39,9 miljoner kronor, i enlighet med villkoren för TO5.
Garantin är en s.k. top-down garanti, innebärande att de TO5 som
eventuellt inte utnyttjas under teckningsperioden istället ersätts av
garantin med ett belopp om maximalt 10 miljoner kronor.

Eyeonid Group AB (publ) ("Bolaget" eller "EyeOnID") beslöt den 15
november 2019 att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma
den 7 november 2019, genomföra en företrädesemission vari befintliga
aktieägare erbjöds att teckna s.k. units innehållande 2 aktier och en
teckningsoption av serie TO5 ("TO5"). Genom företrädesemissionen
emitterade Bolaget 17 368 592 st TO5. Varje TO5 berättigar till
teckning av en (1) ny aktie under perioden den 1 juni 2020 till den
12 juni 2020. Teckningskursen för TO5 uppgår till den genomsnittliga
volymvägda kursen för aktien under perioden från den 13 maj 2020 till
den 27 maj 2020 med en rabatt om 30%, dock som lägst 1,15 kronor och
som högst 2,30 kronor.

Vid fullt utnyttjande av TO5 tillförs Bolaget ca 20 miljoner kronor
som lägst och ca 39,9 miljoner kronor som högst. Utspädningseffekten
vid fullt utnyttjande av TO5 motsvarar 14,6%.

Bolaget har idag ingått avtal om s.k. top-down garanti om 10 miljoner
kronor av teckningsutrymmet i TO5. Det innebär att de TO5 som
eventuellt inte utnyttjas under teckningsperioden då kommer att
ersättas av en riktad nyemission på motsvarande antal aktier som
annars skulle tecknats genom utnyttjande av samtliga TO5.
Garantiemissionen är begränsad till 10 miljoner kronor och sker på
samma villkor och kurs som vid nyttjande av TO5.

Garanten, 4X Kapital AB, erhåller en garantiersättning om 10% av det
garanterade beloppet. Garanten ges, utöver garantiersättningen, rätt
att teckna aktier i Bolaget till motsvarande teckningskurs som vid
nyttjande av TO5 till ett belopp om högst 10 miljoner kronor.
Garanten kan inom ramen för denna tilläggsemission välja att erhålla
garantiersättningen i form av aktier. Om garanten väljer att erhålla
garantiersättningen i form av aktier ska detta ske till samma kurs
och till samma villkor som vid utnyttjande av TO5.

Om garanten tar hela tilläggsemissionen om 10 miljoner kronor i
anspråk skulle detta medföra en utspädningseffekt i intervallet
3,5%-6,8%, beräknat efter fullt utnyttjande av TO5.

För mer information, kontakta

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: patrik.ugander@eyeonid.com

www.eyeonid.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

E-post: henrik.sundewall@eyeonid.com

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som
genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av
data, utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet
enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Genom
helhetslösningar som kompletteras med försäkring, betalningslösningar
och assistanstjänster samt försäljnings- och marknadsstöd för
branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och retail, skapar
EyeOnID lösningar för nya affärsmöjligheter hos sina kunder.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 maj 2020 kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eyeonid-group-ab/r/eyeonid-group-ab--publ--sa...
https://mb.cision.com/Main/14860/3102781/1240942.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.