Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-14

Eyeonid Group AB: Eyeonid Group beslutar om riktad emission till garant i samband med den nyligen genomförda företrädesem...

Eyeonid Group AB ("Eyeonid" eller "Bolaget") har slutfört den
företrädesemission av units som offentliggjordes den 15 november 2019
("Företrädesemissionen"). I samband med detta genomförs en riktad
emission i enlighet med garantiavtal till en garant i
Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av
aktier ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i
Ersättningsemissionen är fastställd till 1,121 SEK per aktie och
betalning sker genom kvittning av fordran. Därutöver är
Företrädesemissionen nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag
för handel med BTU är den 15 januari 2020. Avstämningsdag är den 17
januari 2020, varefter BTU omvandlas till stamaktier och
teckningsoptioner av serie TO 5 ("Teckningsoptionerna"). De
nyemitterade aktierna och Teckningsoptionerna beräknas finnas
tillgängliga på respektive depå/VP-konto den 21 januari 2020.
Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på NGM Nordic MTF
med första handelsdag den 21 januari 2020.

Som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen hade garanterna
möjlighet att välja att erhålla sin garantiersättning i form av
kontanter eller aktier. En garant har valt att erhålla
garantiersättningen i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Med
anledning av detta har Bolagets styrelse idag den 14 januari 2020
beslutat om en riktad emission om totalt 249 777 aktier till
garanten.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i
Ersättningsemissionerna är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot
garanterna till följd av ingångna garantiavtal.

Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs
av garantens garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till
1,121 SEK per aktie, vilket är den volymvägda genomsnittskursen för
Eyeonids aktie på NGM Nordic MTF under teckningsperioden från den 26
november till den 10 december 2019. Genom den riktade emissionen ökar
Eyeonid antalet aktier med 249 777 till totalt 100 119 182 aktier.
Aktiekapitalet ökar genom Ersättningsemissionen med totalt 6 244,425
SEK till totalt 2 502 979,550 SEK. Utspädningen med anledning av den
riktade emission uppgår till 0,25 procent.

Nedan presenteras den garant som begärt att erhålla sin respektive
garantiersättning i form av aktier i Bolaget.

· Tuvedalen Limited, org. nr HE154235

Därutöver låter Bolaget meddela att Företrädesemissionen nu är
registrerad hos Bolagsverket. Till följd av detta har konvertering av
BTU till stamaktier och teckningsoptioner av serie TO 5 beställts hos
Euroclear. Bolaget avser att anta följande tidsplan. Slutlig tidsplan
kommer att meddelas med börsmeddelande genom NGM Nordic MTF.

· Sista dag för handel med BTU på NGM Nordic MTF - 15 januari 2020
· Avstämningsdag - 17 januari 2020
· Tidpunkt för när de nya stamaktierna och Teckningsoptionerna syns
på respektive VP-konto/depå - 21 januari 2020

· Första handelsdag för Teckningsoptionerna på NGM Nordic MTF - 21
januari 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, Styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 076-877 00 00

Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ)

Tfn: 070-544 01 68

E-post: patrik.ugander@eyeonid.com

Hemsida: www.eyeonid.com

Eyeonid Group AB grundades 2015 och har sedan starten utvecklat en
tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva
ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när
känslig, privat och företags digitala information, som t.ex.
inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras
på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda
sig. Bolaget paketerar säkerhetslösningar för ID-monitorering till
samarbetspartners för vidare distrubution till slutanvändare.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 januari 2020 kl 14.20 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/eyeonid-group-ab/r/eyeonid-group-beslutar-om-...
https://mb.cision.com/Main/14860/3008462/1174096.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.