Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-16

”Få har en starkare position än vi”

wysiwyg_image

Denna artikel framgår ur Aktiespararen nummer 8 2019.

Ökad jämställdhet, mångfald och nya kulturer ska göra ÅF Pöyry slagkraftigare internationellt.
– Det är något som behövs, säger teknikkonsultens vd Jonas Gustavsson.

Sedan en tid tillbaka har teknikkonsulterna ÅF och finländska Pöyry gått samman och bildat ett gemensamt bolag. För att växa in i sin nya skepnad på ett bra sätt blir det ännu viktigare med mångfald och inkludering, betonar vd Jonas Gustavsson.

– Det grundar sig i att ett mixat team med en blandning av olika synsätt presterar bättre, säger han.

ÅF Pöyry är ett av Stockholmsbörsens mest jämställda bolag. Men att endast 27 procent av bolagets totalt 17 000 anställda är kvinnor handlar om samhällsstrukturen, enligt koncernchefen.

– Det beror på att fler män än kvinnor utexamineras. Vi har som mål att ha 30 procent kvinnor i ledande positioner 2020. Dit är det en bit kvar. Vi behöver få fler tjejer att välja tekniska utbildningar så att de sedan kan utexamineras. Vi blir en spegling av hur det ser ut på universiteten, säger Jonas Gustavsson, som sedan framhåller: 

– Däremot har vi 40 procent kvinnor i koncernledningen, vilket jag är väldigt glad över. Det gäller att ha en sund balans.

Jonas Gustavsson understryker att han även är extra nöjd över ÅF Pöyrys jobb med att sätta nyanlända ingenjörer i arbete.

– Vi har tagit in två coacher på heltid som hjälper dem att hitta rätt hos oss. Vi har anställt över 170 nyanlända ingenjörer. Jag är stolt över att vi har lyckats så bra på det här området och framför allt så behöver vi kompetensen.

  Genomför förändringar

När ÅF Pöyry, som består av fem divisioner, har kunder och projekt i över hundra länder gäller det att bredda de anställdas kompetenser och komplettera dessa med nya influenser.

– Då vi blir ett mer internationellt bolag behövs det olika typer av nationaliteter, åldersprofiler och en blandning av kulturer.

Olika egenskaper och kunskaper kan bidra till ökat aktieägarvärde?

– Det är exakt så jag ser det, svarar Jonas Gustavsson.

Han är också noga med att det gäller att alla har koll på vad som gäller när det kommer till att göra affärer schysst.

– Vi ska veta hur vi ska bete oss och ha tydliga ramar.

Uppförandekoden är en av ÅF Pöyrys tre grundbultar i hållbarhetsarbetet. En större mångfald och att vara en attraktiv arbetsgivare samt leverera hållbara lösningar är de två andra.

– Jag är stolt över att vi verkligen tar hållbarhetsfrågan på allvar. Den är mer eller mindre en integrerad process för de flesta bolag nu. Vi har en fördel av att vi inte behöver förhålla oss till en massa gamla produkter.

Jonas Gustavsson utvecklar sedan:

– Eftersom vi inte har något arv av struktur, som till exempel en massa fabriker, kan vi fortare transformera oss in i den nya världen.

LÄS OCKSÅ: Storaffärens viktiga signal: "Tar upp kampen"

Trender som gynnar

Jonas Gustavsson anser att både urbaniserings- och globaliseringstrenden passar ÅF Pöyry som handen i handsken. – De här trenderna är enorma. Vi kan ligga längst fram och jobba med dem. Digitaliseringen och efterfrågan på hållbara lösningar är jättemöjligheter.

Den 52-årige vd:n, som har en värmländsk dialekt efter uppväxten i Årjäng, konstaterar att bolagets olika enheter givetvis har skilda drivkrafter att ta hänsyn till.

– Det är allt från hur en stad ska bli trevligare att bo i, vattenfrågor, förnyelsebar energi och att plast byts ut mer och mer till biomassa inom processindustrin. Eller elektrifiering eller automation. Våra divisioner drivs genom förändringarna som sker.

Jonas Gustavsson menar att det går att se ett större önskemål bland bolagets kunder om att bolagets tjänster ska bidra till ökad hållbarhet. 

– Kunderna och slutkonsumenterna ställer högre krav. Det blir högre tryck på regeringar. Inte minst genom Greta Thunbergs agerande som har fått fler att få upp ögonen för klimatet. Det är tydligt att man måste ta tag i klimatutmaningen. Vi har 17 000 experter hos oss. Få bolag har en starkare position än vad vi har.

Det här är ÅF Pöyry

Efter samgåendet mellan ÅF och Pöyry består ingenjörs- design- och konsultbolaget nu av fem divisioner. Infrastructure, Industrial & Digital Solutions, Process Industries, Energy och Management Consulting sysselsätter sammanlagt omkring 16 000 medarbetare. 75 procent av omsättningen hämtas från Norden. Resterande utgörs av Centraleuropa, Nordamerika och resten av världen.

Första halvåret 2019 omsatte ÅF Pöyry 9,7 miljarder kronor, noterade ett rörelseresultat på 705 miljoner kronor och hade en ebita-marginal på 8,9 procent.

ÅF har varit noterat på Stockholmsbörsen sedan januari 1986. Aktien, som återfinns på storbolagslistan, är upp cirka 6 600 procent sedan premiären. Sedan uppköpet av Pöyry den 10 december 2018 har kursen stigit runt 25 procent. Börsvärdet uppgår till cirka 25 miljarder kronor.

Fotnot: Siffror hämtade 23 juli 2019.