Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

Fabege: Arenastaden lockar TeliaSonera till Solna

Fabege har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med TeliaSonera om att hyra
hela Scandinavian Office Building i Arenastaden, Solna. Flytten
beräknas till våren 2016 och berör alla TeliaSoneras medarbetare i
Farsta och city. Hyresvärdet är drygt 98 Mkr per år exklusive tillägg
och garage.

TeliaSoneras nya huvudkontor kommer att byggas i anslutning till Mall
of Scandinavia och kommer att miljöklassas. TeliaSonera har också
tecknat ett Grönt hyresavtal som innebär ett fördjupat samarbete
kring miljöfrågor och minskad klimatpåverkan.

- Vi är naturligtvis oerhört glada över att välkomna ett av Sveriges
största företag till Arenastaden. När TeliaSonera flyttar in kommer
det att finnas ett serviceutbud i nivå med city i ett av Stockholms
bästa kommunikationslägen. I Arenastaden strävar vi efter att skapa
en levande stadsdel och vi är övertygade om att TeliaSoneras
medarbetare kommer att få en stimulerande och trivsam arbetsmiljö,
säger Christian Hermelin, VD Fabege.

[image]

Fakta om Arenastaden:
Arenastaden är en hållbar stadsdel som utvecklas på gammal
lågutnyttjad industrimark som sanerats. Hållbarhetsambitionerna i
stadsdelen är höga och alla Fabeges nya byggnader är miljöklassade. I
slutet av 2015 kommer tvärbanan och de nya infarterna från
motorvägarna att vara på plats. 2017 öppnar citybanan och pendeln
integreras med tunnelbanan. 2022 planeras även tunnelbanan att vara
utbyggd till Arenastaden. Friends Arena, Mall of Scandinavia, Quality
Hotel Friends och de nybyggda bostäderna formar tillsammans med de
moderna kontoren en levande stadsdel med citypuls. För mer info:
www.arenastaden.se

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29,
0706-66 13 80

Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74,
070-239 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande kl 08.00 den 23 april 2014.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med
inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt
fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde
av 33,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till
Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till
2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien
är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fabege/r/arenastaden-lockar-teliasonera-till-s...
http://mb.cision.com/Main/1568/9572517/235802.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.