Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-02

Fabege: Bokslutskommuniké januari - december 2016

· Hyresintäkterna ökade till 2 105 Mkr (1 998) främst till följd av
att färdigställda projektfastigheter genererar intäkter. I identiskt
bestånd ökade intäkterna med cirka 10 (3) procent.

· Driftsöverskottet ökade till 1 507 Mkr (1 429). I identiskt
bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 12 procent.
Överskottsgraden uppgick till 72 procent (72).

· Förvaltningsresultatet uppgick till 471 Mkr (688). Justerat för
resultatandelar i intressebolag som huvudsakligen består av
jämförelsestörande poster uppgick förvaltningsresultatet till 895 Mkr
(782).

· Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter
uppgick till 8 105 Mkr (3 273) och på räntederivat till 99 Mkr (262).

· Årets resultat före skatt uppgick till 8 680 Mkr (4 233). Årets
resultat efter skatt uppgick till 7 107 Mkr (3 232), motsvarande
42:97 kr per aktie (19:54).

· Nettouthyrningen uppgick till 127 Mkr (74). Hyresnivåerna i
omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 23 procent.

· Soliditeten uppgick till 46 procent (39) och belåningsgraden
uppgick till 46 procent (52).

· Styrelsen föreslår en utdelning om 4:00 kr per aktie (3:50).

- 2016 präglades av goda marknadsförutsättningar i kombination med en
stark operativ leverans och därmed stora värdeökningar. Våra
försäljningar på mycket goda nivåer ger utrymme för fortsatta
projektinvesteringar och nya förvärv som kommer bidra till att öka
den framtida potentialen, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29,
0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den2 februari 2016 kl.
12:00 CET.

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och
kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara
stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av
service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv
och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt
förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden.
Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i
Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm,
Large Cap-segmentet. För mer information: www.fabege.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fabege/r/bokslutskommunike-januari---december-...
http://mb.cision.com/Main/1568/2179132/622796.pdf
http://mb.cision.com/Public/1568/2179132/83cc678d6613dd37.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.