Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

Fabege: Delårsrapport januari-mars 2014

· Hyresintäkterna uppgick till 513 Mkr (513). I identiskt bestånd
ökade intäkterna med knappt 1 procent.

· Driftnettot ökade med cirka 6 procent till 349 Mkr (330).
Överskottsgraden ökade till 68 procent (64).

· Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 150 Mkr (135).
· Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter
uppgick till 295 Mkr (299) och på räntederivat till -141 Mkr (188).

· Periodens resultat före skatt uppgick till 330 Mkr (620).
Minskningen förklaras i sin helhet av ökat undervärde i
derivatportföljen. Periodens resultat efter skatt uppgick till 240
Mkr (516), motsvarande 1:45 kr per aktie (3:14). Periodens skatt
inkluderar en ökning av avsättningen för pågående skatteärenden med
72 Mkr.

· Nettouthyrningen under kvartalet uppgick till 17 Mkr (5).
Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade med i genomsnitt 5 procent.

"Fabege inledde året med fortsatt värdetillväxt i såväl
förvaltningsportfölj som projektportfölj. Affärsmodellens samtliga
delar - förvaltning, förädling och transaktion - bidrog till
resultatet. Det visar att vårt sätt att skapa affärer fungerar väl."
kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29,
0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande kl 08.00 den 24 april 2014.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med
inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt
fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde
av 33,6 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till
Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till
2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien
är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fabege/r/delarsrapport-januari-mars-2014,c9573485
http://mb.cision.com/Main/1568/9573485/236425.pdf
http://mb.cision.com/Public/1568/9573485/907957fe0b04a036.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.