Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-31

Fabege: Ekonomiskt bidrag till utbyggnad av tunnelbanan

Fabege bidrar med 100 miljoner kronor till Solna stads medfinansiering
av tunnelbanan till Arenastaden. Utbetalningarna kommer att ske i
jämn takt under utbyggnaden som beräknas påbörjas under 2016 och
färdigställas 2022.

- Arenastadens attraktionskraft kommer att stärkas ytterligare tack vare det kommunikationsnav som skapas i och med tunnelbaneutbyggnaden. I och med den får stadsdelen tillgång till pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och bussar och därför har det också varit logiskt för oss att vara med och bidra ekonomiskt till utbyggnaden, säger Christian Hermelin, VD på Fabege.

Fabege äger 200 000 kvm kontorsytor i Arenastaden och har byggrätter
för ytterligare 250 000 kvm kontor i området. Utöver kontorsytorna är
Fabege delägare till bostadsbyggrätter samt Friends Arena som också
kommer att gynnas av tunnelbaneutbyggnaden.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29,
0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande kl kl 18.00 den 31 mars 2014.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med
inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt
fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde
av 33,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till
Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till
2,4 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien
är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fabege/r/ekonomiskt-bidrag-till-utbyggnad-av-t...
http://mb.cision.com/Main/1568/9560855/227133.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.