Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

Fabege: Fabege tar ökat ansvar för Friends arena

Fabege förvärvar Solna stads, Peabs och Jernhusens andelar i
Arenabolaget i Solna KB som äger fastigheten Nationalarenan 1, det
vill säga Friends Arena.

Friends Arena är en central del av Arenastaden som är ett av Fabeges
viktigaste stadsutvecklingsområden. Efter förvärvet kommer Fabege och
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) gemensamt driva den fortsatta
utvecklingen av arenan.

En förutsättning för transaktionen har varit fullföljande av ett sedan
tidigare planerat kapitaltillskott. Som en följd av
kapitaltillskottet tillförs Arenabolaget fastigheten Nationalarenan
9, den så kallade Arenagate som utgör entrébyggnaden till arenan.
Genom omstruktureringen förbättras den framtida likviditeten i
Arenabolaget avsevärt dels genom lösen av kostsamma
finansieringslösningar och dels genom amortering av lån. En
förutsättning för genomförande av affären är godkännande från
kommunfullmäktige i Solna.

Den nya ägarbilden och kapitaliseringen av ABS innebär att Fabeges
nettoexponering i balansräkningen är oförändrad. Den bedömda
resultateffekten 2017 förväntas förbättras i jämförelse med utfallet
2016 trots en större ägarandel.

Fabeges ägarandel efter omstruktureringen uppgår till 66,7 procent och
Fabege tar därmed ett större ansvar för framtida resultat. Genom lika
fördelning av ägandet i komplementären ABS AB (50/50) kommer Fabege
och SvFF, som jämbördiga parter med lika inflytande, tillsammans att
driva utvecklingen av ABS framåt. ABS kommer inte att konsolideras i
Fabege-koncernen utan ska även fortsättningsvis redovisas som ett
intressebolag.

- Arenabolaget stärks och Fabege får nu tillsammans med SvFF bättre förutsättningar att långsiktigt driva arenans utveckling framåt, kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29,
0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 november 2016 klockan 08:00 CET.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med
inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt
fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde
av 44,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till
Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till
2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer
information: www.fabege.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-tar-okat-ansvar-for-friends-ar...
http://mb.cision.com/Main/1568/2130500/595228.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.