Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-29

Fabege: Fabege tecknar avtal med Bilia och påbörjar utvecklingen av Haga Norra

Det nya avtalet med Bilia innebär att Fabege nu kan påbörja
utvecklingen av stadsdelen Haga Norra med 900 lägenheter och 70 000
kvm kommersiella ytor som redan planlagts. Bilia som har befunnit sig
i området sedan 1968 blir kvar, men nu med en helt ny och modern
fullserviceanläggning.

- Vi är mycket glada över den lösning vi har hittat tillsammans med Bilia där de blir kvar i ett läge som blivit alltmer attraktivt med åren tack vare närheten till både Arenastaden, Hagaparken och den utbyggda kollektivtrafiken vid Solna station, samtidigt som de nu hamnar i en helt ny och levande stadsdel med både boende och företagande, säger Klaus Hansen Vikström, vice VD på Fabege.

Den planerade utvecklingen av Haga Norra är ambitiös och innehåller
bland annat sex bostadskvarter och två kontorsbyggnader med ett rikt
serviceutbud i bottenvåningarna. Fabege har inte för avsikt att
utveckla bostäderna själva utan kommer att söka bostadsexploatörer
som även vill vara med och utveckla stadsrummet till en attraktiv
stadsdel.

Det gröna hyresavtalet med Bilia är på 20 år och har en årshyra på 57
Mkr. Fabeges investering beräknas uppgår till cirka 1,1 Mdkr
inklusive ett evakuerings- och investeringsbidrag till Bilia. Det nya
kontoret och anläggningen beräknas stå klar 2020 och innebär att
Bilia lämnar sitt kontor hos Fabege på Dalvägen i Arenastaden. Den
totala nettouthyrningseffekten för Fabege uppgår till 30 Mkr.

Då byggrätterna nu frigörs för försäljning och exploatering kommer
Fabege att värdera upp byggrätterna på fastigheten. Den sammantagna
effekten uppgår i dagsläget till ca 700 Mkr och kommer att redovisas
som en orealiserad värdeförändring i tredje kvartalet.

Fabege AB (publ)

Se även: www.haganorra.se
(http://file:///S:/Kommunikation/Pressmeddelanden/On-going/www.haganorra.se)

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2017
kl. 16.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel: 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Klaus Hansen Vikström, vVD och chef affärsutveckling, tel 08-555 148
74, 070-239 34 81

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med
inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt
fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde
av 40.5 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till
Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till
2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien
är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-tecknar-avtal-med-bilia-och-pa...
http://mb.cision.com/Main/1568/2356013/729697.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.