Du är här

2017-09-13

Fabege: Fabege utökar sitt gröna MTN-program med 3 Mdkr

I april 2016 etablerade Fabege ett MTN-program med särskilda villkor
avseende hållbarhet och miljö om 2 000 Mkr. Fabege har beslutat att
utöka ramen till 5 000 Mkr. I samband härmed publicerar bolaget ett
tilläggsprospekt, daterat 13 september 2017, som uppdaterar och
kompletterar grundprospektet, daterat 19 maj 2017, för
MTN-programmet. De två prospekten ska läsas tillsammans och är båda
godkända av Finansinspektionen. Grundprospektet uppdateras årligen.

Efterfrågan på gröna obligationer för att finansiera miljöriktiga och
hållbara tillgångar ökar. Genom det gröna MTN-programmet kan Fabege
erbjuda investerare att delta i finansiering av utvalda hållbara
fastigheter via obligationer Fabege emitterar under programmet. Den
initiala ramen om 2 Mdkr är i dagsläget fullt utnyttjad.

Programmet har tagits fram och utökats i samarbete med Handelsbanken
och Mannheimer Swartling Advokatbyrå. De gröna villkoren är
integrerade i programmet och samtliga obligationer som emitteras
under programmet är gröna. Emitterade obligationer noteras på Nasdaq
Stockholm Sustainable Bonds List. Återförsäljare för programmet är
Handelsbanken, Swedbank, Nordea och SEB.

- Vi är mycket glada för den starka efterfrågan på våra gröna obligationer och våra ökade möjligheter att finansiera oss grönt. Den utökade ramen ligger i linje med vår strävan att finansiera oss grönt och stämmer bra överens med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete, kommenterar Åsa Lind, Finanschef, Fabege.

Mer information om det gröna MTN-programmet finns på Fabeges webbsida;
fabege.se/grontmtn
(http://file///S:/Kommunikation/Pressmeddelanden/On-going/fabege.se/grontmtn)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel: 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29,
0706-66 13 80

Åsa Lind, finanschef, tel 08-555 148 08, 0733-87 18 08
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med
inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt
fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde
av 40.5 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till
Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till
2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabege aktien
är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabege-utokar-sitt-grona-mtn-program-...
http://mb.cision.com/Main/1568/2346264/722345.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.