Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-22

Fabege: Fabeges valberedning inför årsstämman 2016

Vid Fabeges årsstämma den 26 mars 2015 beslutades att valberedningen,
som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, i första
hand ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen
på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det
kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

I enlighet med beslutet har de största aktieägarna (baserat på ägandet
per 31 augusti 2015) erbjudits plats i Fabeges valberedning och
följande valberedning har bildats:

· Bo Forsén (Backahill AB)
· Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning)
· Gustav Linder (Öresund Investment AB)
· Mats Qviberg (Familjen Qviberg)

Valberedningen representerar tillsammans 23,0 procent av rösterna i
Fabege.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 11 april 2016.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta
via e-post till nominatingcommittee@fabege.se eller brev till Fabege
AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande kl 08.00 den 23 september 2015.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med
inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt
fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok¬fört värde
av 36,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till
Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till
2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabegeaktien är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fabege/r/fabeges-valberedning-infor-arsstamman...
http://mb.cision.com/Main/1568/9834635/422249.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.