Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

Fabege: Ökande hyrestillväxt och stigande värden

Periodens resultat efter skatt ökade till 4 346 Mkr (2 054),
motsvarande 26:28 kr per aktie (12:42). Periodens resultat före skatt
ökade till 5 166 Mkr (2 637). Hyresintäkterna uppgick till 1 573 Mkr
(1 493) och driftsöverskottet uppgick till 1 125 Mkr (1 080). I
identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med cirka 9 procent och
driftsöverskottet ökade med cirka 10 procent. Det genomsnittliga
avkastningskravet minskade under perioden och uppgick till 4,70
procent (4,94 vid årsskiftet).

Successivt under året har effekten av nyuthyrningar och
omförhandlingar på bra nivåer fått ett större genomslag vid
värderingarna.

Alla tre delar av affärsmodellen bidrog positivt till resultatet.
Förvaltning genererade ett driftsöverskott om 1 044 Mkr (1 035)
motsvarande 73 procents överskottsgrad (73). Uthyrningsgraden uppgick
till 94 procent (92). Förvaltningsresultatet uppgick till 663 Mkr
(515). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3
312 Mkr (1 631).

Förädling genererade ett driftsöverskott om 81 Mkr (45) motsvarande 56
procents överskottsgrad (58). Förvaltningsresultatet uppgick till -26
Mkr (1). Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1
166 Mkr (339).

Transaktion skapade genom fastighetsförsäljningarna under perioden
realiserade värdeförändringar om 182 Mkr (4).

- De goda förutsättningarna med stigande hyresnivåer, sjunkande
avkastningskrav och fortsatt mycket låga räntenivåer består och vi
ser fortsatt stark efterfrågan och stigande fastighetsvärden på
kvalitet vilket också avspeglas i periodens resultat, säger Christian
Hermelin, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29,
0706-66 13 80

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 oktober 2016 klockan 08:02 CET.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med
inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt
fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bokfört värde
av 44,7 Mdkr. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till
Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till
2,3 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljon kvm. Fabege aktien är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap-segmentet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fabege/r/okande-hyrestillvaxt-och-stigande-var...
http://mb.cision.com/Main/1568/2104772/577463.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.