Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

Fagerhult: Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet:

· Orderingången var 1925,6 (1 291,2) Mkr, vilket motsvarar en total
ökning med 49,1% justerad till -1,1% efter förvärv 605,6 Mkr och
valutaeffekter på 42,7 Mkr

· Nettoomsättningen var 2 129,3 (1 488,1) Mkr, vilket motsvarar en
total ökning med 43,1% justerad till -6,6% för förvärv 697,5 Mkr och
valutaeffekter på 41,2 Mkr

· Rörelseresultatet var 206,8 (205,6) Mkr, en ökning med 0,6% med en
rörelsemarginal på 9,7 (13,8)%

· Resultat efter skatt 126,2 (154,2) Mkr, en minskning med 18.2%
· Resultat per aktie 0,71 (1,35) kronor
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 379,3 (287,4) Mkr

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

· Det är glädjande att se den positiva trenden för organisk
orderingång, i synnerhet den stabila återhämtningen i Storbritannien
jämfört med förra året.

· Här i Skandinavien såg vi en svag nedgång i efterfrågan under
sista kvartalet och vi kommer att följa detta mycket noga.

· De åtgärder som gjorts för resultatförbättringar fortsätter att ge
positiv effekt.

· För vissa verksamheter är resultaten fortfarande otillräckliga. Vi
förväntar oss att kostnadsbesparande åtgärder ger effekt inom 3
månader, medan åtgärder inom försäljning och marknadsföring behöver
6-9 månader innan vi ser förbättringar.

· Generellt är jag nöjd med mitt första helår på Fagerhult, vi har
presterat bra trots vissa utmanande omständigheter.

· Integrationen av iGuzzini går enligt plan, de långsiktigt positiva
effekterna är fortsatt starka, men på kort sikt behöver verksamheten
slutföra ett IT-projekt med nytt ERP-system.

· Ser vi mot 2020 och bortom det, är tillväxt vårt främsta fokus och
det har varit grunden i vårt strategiska arbete. Nu är arbetet klart
och fullt kommunicerat internt, så att vi kan gå vidare till
implementering och genomförande.

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail:
bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail:
michael.wood@fagerhult.se

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och
information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 12:25 CET.

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 4 700
anställda och verksamheter i mer än 30 länder. Vi skapar moderna
produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade
belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de
ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel
Fagerhult, iGuzzini, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting,
Designplan Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting
Innovation, LED Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på
Nasdaq Nordiska Börs i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fagerhult/r/bokslutskommunike-2019,c3037016
https://mb.cision.com/Main/1781/3037016/1196000.pdf

Författare Cision News