Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Fagerhult: Delårsrapport Januari - Mars 2020

Första kvartalet:

· Orderingången var 2 146 (1 588) Mkr, vilket motsvarar en total
ökning med 35,1% justerad till +7,1% efter förvärv 418 Mkr och
valutaeffekter 28 Mkr

· Nettoomsättningen var 1 689 (1 594) Mkr, vilket motsvarar en total
ökning med 6.0% justerad till -14,0% för förvärv 289 Mkr och
valutaeffekter 29 Mkr

· Rörelseresultatet var 10,7 (158,1) Mkr, en minskning med 93,2% och
en rörelsemarginal på 0,6 (9,9)%

· Resultat efter skatt -16,4 (93,0) Mkr
· Resultat per aktie -0,10 (0,76) Kronor
· Kassaflödet från den löpande verksamheten 87,9 (82,2) Mkr
Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

· Det första kvartalet förde med sig flera utmaningar och vi har
hanterat de engångshändelser som uppstått under första kvartalet.

· Det skulle vara alltför optimistiskt att förvänta en fortsatt
förbättrad orderingång under de rådande Covid-19 förutsättningarna.
Det är dock glädjande att se tillväxten under första kvartalet,
vilket är en stark signal från det strategiska arbete som gjorts
under 2019 med affärsområdena Collection, Premium, Professional och
Infrastructure. För mer information se gärna www.fagerhultgroup.com

· Jag vill också påpeka att jag är extremt imponerad och tacksam för
den reaktion, inställning, attityd och ansträngning som alla inom
Fagerhult Group uppvisat i arbetet med Covid-19. Det är tydliga bevis
på vår starka och stödjande kultur.

· Som koncernchef är jag nöjd med vår starka balansräkning och goda
likviditet. Självklart har vi också ökat vårt fokus på rörelsekapital
och kassagenererande aktiviteter då vi inte vet hur länge tillståndet
med Covid-19 kvarstår.

· Om vi ser till dagsläget och framtiden så fortsätter vi självklart
att följa lokala och nationella myndigheters riktlinjer. Vi upplever
hur förändringar i sådana riktlinjer har en omedelbar påverkan på vår
affärsverksamhet.

· Vi planerar nu för andra halvan av 2020 och framåt där vi ser en
möjlig minskning i aktivitet och att det kan komma att ta tid för en
positiv återhämtning. Vi ser till att vara väl förberedda för detta.

· Slutligen vill jag också understryka att vi är fortsatt trygga i
att vi kommer att gå starkare ur den pågående pandemin, med fokus att
ytterligare stärka vårt kunderbjudande och fortsätta erbjuda de bästa
belysningslösningarna.

Upplysningar kan lämnas av :

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 722 23 76 02 e-mail:
bodil.sonesson@fagerhultgroup.com

Michael Wood CFO, mobile: +46 730 87 46 47 e-mail:
michael.wood@fagerhultgroup.com

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och
information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 April 2020 kl. 12:00 CEST.

Fagerhult Group är ett av Europas ledande belysningsbolag med 4 700
anställda i 28 länder. Vi består av 13 varumärken organiserade i fyra
affärsområden - Collection, Premium, Professional och Infrastructure.

Alla våra varumärken tillverkar högkvalitativa professionella
belysningslösningar. Vi jobbar huvudsakligen med specifikationer
tillsammans med våra partners. Tillsammans har vi belysningslösningar
för nästan alla användningsområden och vår närvaro är global.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fagerhult/r/delarsrapport-januari---mars-2020...
https://mb.cision.com/Main/1781/3095514/1235579.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.