Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

Fagerhult: Fagerhult skriver avtal om att förvärva iGuzzini illuminazione S.p.A. och avser genomföra en företrädesemiss...

AB Fagerhult (publ) ("Fagerhult" eller "Bolaget") har idag ingått ett
avtal om att förvärva samtliga aktier i iGuzzini illuminazione S.p.A
("iGuzzini") ("Transaktionen") och skapar därmed ett av de största
och ledande professionella belysningsbolagen i Europa. Det
sammanslagna bolaget kommer att ha en mycket stark position på den
europeiska marknaden och en stark plattform för fortsatt tillväxt
globalt. Det sammanslagna bolaget kommer att ha en årsomsättning på
över MSEK 8 000[1]
(http://file///C:/Users/jwe/Desktop/Utskick/Vino/Vino%20closing/Fagerhult...).

"iGuzzini är ett mycket framstående bolag. Bolaget har ett starkt
varumärke och har framgångsrikt byggt en internationell verksamhet
med en global kundbas. iGuzzini kompletterar Fagerhultkoncernen
mycket väl, både vad gäller geografisk närvaro och produktutbud. Jag
ser fram emot att fortsätta den framgångsrika resan och att arbeta
tillsammans med Adolfo Guzzini (President iGuzzini) och Andrea Sasso
(VD iGuzzini), som kommer att stanna kvar i sina roller på iGuzzini -
och utöver detta tillträda ledande roller inom Fagerhultkoncernen",
kommenterar Bodil Sonesson, VD och koncernchef Fagerhult.

"iGuzzini är väldigt stolt över att bli en del av Fagerhultkoncernen,
tillsammans skapar vi en europeisk professionell belysningsmästare
och familjen Guzzini har som målsättning att vara en betydelsefull
aktieägare i det nya sammanslagna bolaget ", säger Adolfo Guzzini,
President iGuzzini.

iGuzzini, baserat i Recanati, Italien, är ett globalt mycket välkänt
och respekterat bolag med hög igenkänningsfaktor i föreskrivande led
och bland ljusdesigners. iGuzzini grundades 1959 och bolaget
designar, tillverkar och marknadsför professionella
belysningslösningar för inom- och utomhus applikationsområden. Cirka
80% av iGuzzinis omsättning kommer från marknader utanför Italien med
betydande försäljning på viktiga huvudmarknader i Europa samt en
växande närvaro i Nordamerika. iGuzzini har 1,470 anställda och
förväntas uppnå en omsättning om cirka MEUR 240 och en
EBITDA-marginal om 14-15% för det räkenskapsår som avslutas den 31
december 2018.

Genom förvärvet av iGuzzini förstärks Fagerhultkoncernens position i
föreskrivande led för avancerade belysningslösningar. Dessutom
breddas koncernens produkterbjudande inom de viktiga
applikationsområdena utomhusbelysning, hotell och restaurang, samt
detaljhandel. Koncernens exponering mot de geografiska marknaderna
Italien, Schweiz, Spanien och Nordamerika kommer vidare att öka.

Kort om Transaktionen

· Fagerhult förvärvar iGuzzini för MEUR 385 på kassa- och skuldfri
basis (Enterprise Value)

· 26% betalas med nya Fagerhultaktier genom en apportemission till
nuvarande aktieägare i iGuzzini ("Apportemissionen") vilka gör
sedvanliga åtaganden om lock-up

· 74% betalas kontant genom nya och existerande kreditfaciliteter
och en ny brygglånefacilitet

· Avsikten är att efter slutförd Transaktion återbetala
brygglånefaciliteten med medel från en nyemission av aktier om cirka
MEUR 220 med företrädesrätt för Fagerhults aktieägare
("Företrädesemissionen")

· Fagerhult bedömer att det finns betydande inköpsbesparingar samt
på medellång till lång sikt även försäljningssynergier och har som
målsättning att till 2022 uppnå årliga EBITDA-synergier om MEUR 8

· Transaktionen är villkorad av bland annat sedvanliga
konkurrensgodkännanden i Tyskland och Ryssland samt erforderliga
beslut avseende Apportemissionen. Transaktionen förväntas slutföras
under det första kvartalet 2019. Företrädesemissionen förväntas
genomföras kort efter det att Transaktionen har slutförts

Kallelse till extra bolagsstämma i Fagerhult kommer att offentliggöras
separat inom kort. Bolagsstämman kommer att hållas i början av 2019
för att ge Fagerhults styrelse erforderliga bemyndiganden att fatta
beslut om Apportemissionen och Företrädesemissionen. Fagerhults
största aktieägare Investment AB Latour, vars aktieinnehav
representerar cirka 49 procent av rösterna och aktierna i
Fagerhult[2]
(http://file///C:/Users/jwe/Desktop/Utskick/Vino/Vino%20closing/Fagerhult...),
har uttryckt sitt stöd för Transaktionen och har åtagit sig att rösta
för styrelsens förslag vid den extra bolagsstämman och teckna sin
företrädesrättsandel i Företrädesemissionen. Därutöver har Lannebo
Fonder och Swedbank Robur Fonder, med tillsammans cirka 12 procent av
rösterna och aktierna i Fagerhult2, uttryckt sitt stöd för
Transaktionen samt att de har för avsikt att teckna sina respektive
pro-rata andelar i Företrädesemissionen. Detaljerad tidplan och
villkor för Företrädesemissionen kommer att meddelas vid senare
tidpunkt.

Mer information om iGuzzini finns på www.iguzzini.com

Fagerhult har rådgivits av Handelsbanken Capital Markets, Alantra,
PwC, Wesslau Söderqvist, Vinge och Hogan Lovells.

iGuzzini har rådgivits av Tamburi Associati (TIP), Fivelex, Hamilton
Advokatbyrå och EY.

Denna information är sådan som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 21 december 2018 kl. 17:30 CET.

Habo den 21 december 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bodil Sonesson
CEO
tel: +46 7223 7602
e-mail: bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood
CFO
tel: +46 73087 4647
e-mail: michael.wood@fagerhult.se

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///C:/Users/jwe/Desktop/Utskick/Vino/Vino%20closing/Fagerhult...)
Den finansiella informationen är endast illustrativ och ska inte ses
som pro forma-beräkningar

[2]
(http://file///C:/Users/jwe/Desktop/Utskick/Vino/Vino%20closing/Fagerhult...)
Baserat på utestående antal aktier i Fagerhult: antal registrerade
aktier med avdrag för återköpta egna aktier

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med cirka 3 450
anställda och verksamheter i mer än 25 länder. Vi skapar moderna
produkter och spännande, energisnåla och miljöanpassade
belysningssystem som på ett bra sätt integreras i den miljö där de
ska verka. I koncernen ingår starka varumärken som till exempel
Fagerhult, Ateljé Lyktan, LTS, Whitecroft Lighting, Designplan
Lighting, Eagle Lighting, I-Valo, Arlight, Lighting Innovation, LED
Linear, WE-EF och Veko. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq Nordiska
Börs i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fagerhult/r/fagerhult-skriver-avtal-om-att-for...
https://mb.cision.com/Main/1781/2704879/967794.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.