Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Familjeägda Hedin-koncernen välkomnar Erik Selin som ny delägare, omstrukturerar och lägger grunden för fortsatt expansion

Hedin-familjen välkomnar Erik Selin som ny delägare och ser fram emot att utveckla koncernen ytterligare till en än mer betydande europeisk aktör inom fordonsbranschen och samtidigt lanseras en ny koncernstruktur.

”Bilbranschen är under förändring och vi är just nu inne i en stark expansionsfas både i Sverige och Europa och jag ser mot bakgrund därav mycket positivt på att Erik, utöver sitt styrelseengagemang, även vill bli delägare i bolaget. Med en stark och kompetent delägare i ryggen kan vi expandera betydligt snabbare vilket möjliggör ökad utveckling och internationell expansion”, säger Anders Hedin, VD samt huvudägare I.A. Hedin Bil Aktiebolag (publ).

I.A. Hedin Bil har idag beslutat om en riktad nyemission om 3,57 miljarder kronor i vilken Erik Selin, genom ett av honom indirekt helägt bolag, går in som ägare till 25 % av aktierna i bolaget.

I samband med att Erik Selin går in som delägare beslutade stämman även om en ny koncernstruktur där samtliga fordonsrelaterade bolag i Hedin-koncernen, via en riktad nyemission till Hedin Group AB, kommer att tillhöra I.A Hedin Bil. Dessa bolag utgörs av Car to Go Sweden AB, Unifleet AB, Mabi Mobility AB, Hedin MG Sweden AB, Hedin HMC Motor Company AB, Hedin Automotive Switzerland AB, Klintberg & Way Group AB, Hedin IT AB med samtliga dotterbolag till dessa bolag, samt aktieinnehav om ca 23 % i Pendragon PLC och ca 24 % i Lasingoo Sverige AB.

Efter det att de ovanstående emissionerna är genomförda kontrolleras 75 % av aktierna i I.A. Hedin Bil av familjen Hedin.

Genom omstruktureringen kommer I.A. Hedin Bil-koncernen att öka sin årliga omsättning med ca 10 miljarder kronor och beräknas nå en total omsättning om ca 35 miljarder kronor och en försäljning om ca 125 000 fordon i Europa för 2021.

”Jag har varit engagerad i I.A. Hedin Bils styrelse under några år och följt den spännande utvecklingen av Hedin-koncernen, och jag är väldigt glad och positiv över att få fortsätta resan med koncernen och Hedin-familjen även som delägare”, säger Erik Selin.
 

 

 

För ytterligare information:


Anders Hedin, VD, anders.hedin@hedingroup.com 
Media & press, press@hedingroup.com

Denna information är sådan information som I.A. Hedin Bil Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-27 16:50 CEST.

Fakta Hedin Bil-koncernen


I.A. Hedin Bil är en av Europas största privatägda bilåterförsäljare. I portföljen finns över 30 varumärken och bolaget tillhandahåller fullservice för såväl privat- som företagskunder. Hedin Bil är representerat på drygt 120 platser i Sverige, Norge, Belgien och Schweiz. www.hedinbil.se

® I.A. Hedin Bil är ett registrerat varumärke som ägs till 91% av Hedin Group och till 9% av Ingemar Hedin.
 
Hedin Bil-koncernen ingår i Hedin Group-koncernen tillsammans med bl.a. Klintberg & Way, Mabi Mobility, Car to Go Sweden, Hedin Motor Company och Tuve Bygg. Hedin Group är även delägare i Lasingoo, Consensus Asset Management samt imove. Koncernens omsättning för rullande 12 månader beräknas uppgå till ca 35 miljarder SEK och antalet anställda är ca 3 600. www.hedingroup.se

Bifogade filer


Familjeägda Hedin-koncernen välkomnar Erik Selin som ny delägare, omstrukturerar och lägger grunden för fortsatt expansion

Författare MFN