Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-22

Fängelse för Fingerprints ordförande

wysiwyg_image

Johan Carlström, som är storägare och styrelseordförande i det börsnoterade biometriföretaget Fingerprint Cards, döms av Stockholms tingsrätt för fyra fall av grovt insiderbrott. Det skriver TT. Straffet blir fängelse i ett år och sex månader. Han ska också betala 1,5 miljoner kronor i skadestånd.

”Tingsrätten har vid bestämmande av fängelsestraffets längd, i mildrande riktning, tagit hänsyn till den ovanligt långa tid som har förflutit mellan gärningarna och domen.”

Som en konsekvens av denna dom lämnar Johan Carlström styrelsen och avgår därmed som styrelseordförande i Fingerprint Cards.

”Jag konstaterar med stor förvåning och besvikelse att Stockholms tingsrätt har kommit fram till en slutsats som jag och mina försvarare menar är felaktig. Mot bakgrund av tingsrättens dom har jag dock för bolagets bästa beslutat lämna styrelsen i Fingerprint Cards”, säger Johan Carlström i en kommentar.

Styrelsen har tillförordnat Dimitrij Titov till ordförande med omedelbar verkan, och planerar att kalla till en extra bolagsstämma./Finwire

Författare Redaktionen