Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-18

FAR: "FAR välkomnar ett förtydligande av ansvarsreglerna"

Regeringen har utsett justitierådet Kristina Ståhl att leda
utredningen om hur EUs revisionspaket ska implementeras. Reglerna tar
främst sikte på revisionen i börsnoterade och finansiella företag.
Uppdraget ska redovisas senast 1 april 2015 och de nya reglerna
förväntas träda i kraft under 2016. FAR kommer att aktivt medverka
till bra lösningar som passar den svenska miljön.

De nya EU-reglerna för revisorer och revision avser främst revisionen
i börsnoterade och finansiella företag. Syftet är att höja kvaliteten
på revisionen inom EU och samtidigt stärka den finansiella
stabiliteten. På grund av de finansiella företagens samhällsviktiga
funktion vill den svenska regeringen ställa särskilt höga krav på
revisionen i finansiella företag. Tuffare regler för byrårotation
nämns här som en möjlighet. Annars är regeringens ambition att de
svenska reglerna inte ska bli strängare än vad som följer av
EU-reglerna.

- Det är bra att regeringen försöker begränsa den kostnadsökning som
de nya revisionsreglerna medför för företagen. FAR välkomnar också
att regeringen vill värna den svenska modellen för bolagsstyrning och
tillvarata möjligheterna till självreglering, säger Dan Brännström,
generalsekreterare i FAR.

Regeringen bedömer att EU-reglerna påverkar revisorns ansvar, bland
annat genom att revisionsberättelsen får ett utökat innehåll.
Revisorn ska nämligen alltid flagga upp för de mest betydande
riskerna för fel i företagets rapportering. Debatten i spåren av
bl.a. Prosolvia-fallet finns också med i bilden. Utredningen ska
därför överväga om ansvarsfördelningen mellan styrelse, vd och
revisor bör förtydligas.

- Om det alltid är parten med bästa försäkringsskyddet som ska bära
hela ansvarsbördan får vi en orimlig situation. Det strider mot
ansvarsfördelningen i aktiebolagslagen och skadar förtroendet för
näringslivet. Därför välkomnar FAR en översyn och ett förtydligande
av ansvarsreglerna, säger Dan Brännström.

Regelpaketet innehåller sammanlagt ett 100-tal artiklar. Det är med
andra ord ett mycket omfattande och komplext utredningsuppdrag som
Kristina Ståhl nu tar sig an.

- Från FARs sida kommer vi självfallet att bidra konstruktivt till
lösningar som passar den svenska miljön, säger Dan Brännström.

Läs hela kommittédirektivet här >
(http://www.government.se/content/1/c6/23/63/28/df1ffa1f.pdf)

För mer information vänligen kontakta:
Dan Brännström, generalsekreterare, tel. 08 506 112 15, mob. 070 311
18 15

Marianne Bäärnhielm, t.f. kommunikationschef, tel. 08 506 112 34, mob.
076 789 08 09

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och
rådgivare och har ca 6 000 medlemmar. FARs uppdrag är att hjälpa
revisions- och rådgivningsbranschen att göra nytta för näringsliv och
samhälle. Detta sker främst genom utveckling av god yrkessed,
kompetensutveckling och opinionsbildning. Läs mer på www.far.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/far/r/far-valkomnar-ett-fortydligande-av-ansva...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.