Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Fasadgruppen beslutar om en riktad nyemission till säljarna av OPN Enterprise A/S

Fasadgruppens styrelse har, i enlighet med det pressmeddelande som offentliggjordes den 15 oktober 2021 och med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 44 837 aktier till säljarna av OPN Enterprise A/S (”OPN”).

Fasadgruppen offentliggjorde den 15 oktober 2021 att man ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i OPN. En del av köpeskillingen bestod av en s.k. säljarrevers om 5,5 MDKK (motsvarande ca 7,5 MSEK) om säljarna av OPN åtog sig att kvitta mot nya aktier i Fasadgruppen. För att reglera säljarreversen har styrelsen för Fasadgruppen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021, i dag beslutat om en riktad nyemission om 44 837 aktier i Fasadgruppen. Teckningskursen, som enligt aktieöverlåtelseavtalet skulle motsvara den volymviktade genomsnittskursen för Fasadgruppens aktie under perioden 15 september–26 oktober 2021, uppgick till 164,83 kronor per aktie.

Efter den riktade nyemissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i Fasadgruppen till 45 387 653 aktier och röster. Aktiekapitalet ökar med 2 241,85 kronor till 2 269 382,65 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:


Pål Warolin, vd och koncernchef Fasadgruppen
Mail: pal.warolin@fasadgruppen.se
Tel. +46 (0) 70-925 52 01

Om Fasadgruppen


Fasadgruppen Group AB (publ) är Nordens största och Sveriges enda rikstäckande helhetsleverantör av hållbara fasader. Verksamheten bygger på lokalt förankrade entreprenörsdrivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens. Fasadgruppen är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn FG). Mer information finns på www.fasadgruppen.se.

Bifogade filer


Fasadgruppen beslutar om en riktad nyemission till säljarna av OPN Enterprise A/S

Författare MFN