Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-27

Fastator, Point och Företagsparken förvärvar för totalt 385 Mkr

Fastator och dess båda innehavsbolag Point och Företagsparken har genom olika transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter i Motala, Strömstad och Höganäs med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 385 Mkr. Förvärven omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 39 000 kvm med hyresintäkter om cirka 30 Mkr.
 
Fastator förvärvar fastigheter i Motala med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 140 Mkr, Point i Strömstad med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 50 Mkr och Företagsparken i Höganäs med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 195 Mkr. Fastators och Företagsparkens förvärv har tillträtts och Points förvärv tillträds 30 september 2021.
 
Förvärven finansieras med eget kapital och banklån.
 
– Vi fortsätter att vara transaktionsintensiva och adderar ytterligare en fastighet till Point med potential för värdeskapande utveckling genom nybyggnation av bostäder ovanpå befintlig fastighet, samt ytterligare högavkastande fastigheter med stabila hyresgäster till vårt innehavsbolag Företagsparken, kommenterar Knut Pousette, Fastators VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Knut Pousette, VD Fastator
knut.pousette@fastator.se
+46 (0) 70 733 80 00

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Om Fastator


Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Bifogade filer


Fastator, Point och Företagsparken förvärvar för totalt 385 Mkr

Författare MFN