Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-10

FASTIGHETER: KONTORSDÖD KÄNNS OUNDVIKLIG PÅ SIKT - SEB

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) På sikt känns en rätt omfattande kontorsdöd närmast oundviklig då hemarbete kommer att vara klart vanligare efter än före pandemin.

Det skriver SEB:s chefsstrateg Johan Javeus i en analys.

"I takt med att bilden av det nya normala blir tydligare kommer det också bli uppenbart att all den kontorsyta företagen i dag förfogar över inte längre kommer att behövas. Alla kontor kommer självklart inte försvinna och inte många kontor kommer att försvinna direkt men trenden är tydlig – kontorets storhetstid är sannolikt över", skriver han.

Bostadsmarknadsutvecklingen har pekat på att hemarbete är här för att stanna. Bostadsköpare söker sig i en större utsträckning bort från storstäder till kranskommuner och grannlän.

"Eftersom hemarbete har blivit populärt kommer de arbetsgivare som av olika skäl väljer att inte erbjuda möjligheten också få svårare att konkurrera om den bästa arbetskraften. De företag som i stället omfamnar distansarbetet kommer också kunna anställa och leta efter arbetskraft långt utanför det lilla geografiska närområdet till kontoret", resonerar han.

Chefsstrategen lägger till att studier inte pekar mot att produktiviteten skulle bli lidande av hemarbete utan att arbete från hemmet tvärtom förefaller medföra motsatsen. Med de digitaliseringssatsningar som företag gjort under det senaste året kan processer och rutiner för detta också ha skapats.

"Ett problem med att arbeta hemifrån innan pandemin var att det var rätt få som gjorde det regelbundet. Det fick till följd att processer och rutiner på de flesta arbetsplatser var dåligt anpassade för distansarbete. Pandemin har ändrat på det och många arbetsplatser har nu anpassat verksamheten till att vara utformad just för att passa för distansarbete", för Johan Javeus fram med tillägg att "ju lättare och bättre det blir att jobba på distans ju fler kommer också att välja att göra det".

"Även om de allra flesta kommer att gå tillbaka till kontoret när restriktionerna har försvunnit så kommer antagligen många att fortsätta arbeta hemifrån mycket mer än innan pandemin", resonerar han även.
Författare Direkt-SE