Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

FASTIGHETER: MÖJLIGA TECKEN PÅ KREDITCYKEL NÄRA TOPPEN - CREDI

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det skönjs vissa tecken på att fastighetsbolagens kreditmarknad kan vara nära toppen.

Det är bilden i Catellas kvartalsvisa fastighetskreditbarometer "CREDI" (Catella Real Estate Debt Indicator) som publicerats på torsdagen.

"Index är fortsatt positivt men visar på en tydlig skillnad mellan banker och fastighetsägare. Bankerna ser en mindre förmånlig kreditmarknad än tidigare, men fastighetsägarna har inte uppfattat denna försämring hittills", säger Jacob Bruzelius, chef över skuldrådgivning på Catella, i en kommentar.

Huvudindexet drar ned från föregående kvartals 57,9 till 57,1 då företagen inom sektorn förblir positiva samtidigt som bankerna blir mer dämpade. En nivå över kritiska gränsen 50 indikerar en kreditexpansion.

Förhållandena under det senaste kvartalet har varit goda med hög tillgänglighet på krediter och låga marginaler.

"Sentimentet är fortsatt starkt men den positiva ränte- och kreditmarknadsströmmen kan vara på väg att vända", sammanfattar Catella vidare situationen.

Nulägesindex ligger relativt oförändrad på 60,6 men med en stor spread då bolagens nuläge ligger nära 70 medan bankernas motsvarande bedömning endast ligger något över 50.

Förväntansindex är 53,5 i tredje kvartalet med en "låg spread mellan undergrupperna", enligt Catella.

"En relativt stor spread mellan nuläget och förväntningarna är ganska vanligt förekommande när kreditcykeln närmar sig toppen", skriver Catella i rapporten.
Författare Direkt-SE