Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Fastighets AB Balder: Delårsrapport januari-mars 2019

· Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare
uppgick till 901 Mkr (683), vilket motsvarar en ökning per aktie med
32 % till 5,01 kr (3,80)

· Långsiktigt substansvärde uppgick till 288,74 kr per aktie
(237,48)

· Hyresintäkterna uppgick till 1 797 Mkr (1 573)

· Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare
uppgick till 1 188 Mkr (2 015) motsvarande 6,60 kr per aktie (11,20)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 046 Mkr (815).
Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade
med 32 % och uppgick till 901 Mkr (683), vilket motsvarar 5,01 kr per
aktie (3,80). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 196
Mkr (151).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 390 Mkr (2 187).
Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick
till 1 188 Mkr (2 015), motsvarande 6,60 kr per aktie (11,20).
Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende
förvaltningsfastigheter med 708 Mkr (1 737), värdeförändringar
avseende räntederivat med -99 Mkr (-16) samt resultat från andelar i
intressebolag om 178 Mkr (170).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 08.00
CET.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal
förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.
Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2019 ett värde om 123,2
Mdkr (104,1). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastighets-ab-balder/r/delarsrapport-januari-...
https://mb.cision.com/Main/528/2806022/1039234.pdf
https://mb.cision.com/Public/528/2806022/abf298192aa0943d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.