Du är här

2017-09-25

Fastighets AB Balder: Extra bolagsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balders extra bolagsstämma ägde rum i Göteborg den 25
september 2017.

Stämman öppnades av Sten Dunér, ledamot i Fastighets AB Balders
styrelse, som också utsågs till ordförande på stämman.

Stämman godkände styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet
genom obligatorisk inlösen av preferensaktier och beslutade om
inlösen av samtliga 10 miljoner utestående preferensaktier i
Fastighets AB Balder i enlighet med inlösenbestämmelsen i punkt 8 i
bolagsordningen. I samband med inlösen sker kontant återbetalning
till innehavarna av preferensaktier med ett belopp om 350 kronor per
preferensaktie, vilket sammanlagt motsvarar ett belopp om 3,5
miljarder kronor.

Inlösen av preferensaktierna innebär en minskning av bolagets
aktiekapital med 10 miljoner kronor (nedsättningsbeloppet),
motsvarade kvotvärdet för de inlösta preferensaktierna. I samband med
inlösen kommer ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet om 10
miljoner kronor att avsättas till reservfonden från fritt eget
kapital.

Bolagsstämman beslutade vidare att avstämningsdag för inlösen av
preferensaktierna ska vara måndagen den 9 oktober 2017.
Preferensaktierna kommer därför inte vara berättigade att erhålla
någon ytterligare vinstutdelning. Det finns inte heller något s.k.
innestående belopp som avser utdelningar som ännu inte har blivit
utbetalda avseende tidigare avstämningsdagar för utdelning.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson telefon 0768-36 98 48

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 25 september 2017 kl. 16.45 CEST.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal
förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och
bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2017 ett värde
om 89,0 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastighets-ab-balder/r/extra-bolagsstamma-i-fa...
http://mb.cision.com/Main/528/2353320/726961.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.