Du är här

2017-08-22

Fastighets AB Balder: Fastighets AB Balder Delårsrapport januari - juni 2017

· Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare
uppgick till 1 296 Mkr (1 015), vilket motsvarar en ökning per
stamaktie med 25 % till 6,65 kr (5,31)

· Hyresintäkterna uppgick till 2 882 Mkr (2 565)
· Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare
uppgick till 3 700 Mkr (1 733) motsvarande 20,00 kr per stamaktie
(9,47)

· Substansvärdet uppgick till 215,59 kr per stamaktie (169,39) och
eget kapital (inklusive noterade intressebolag till
marknadsvärde))uppgick till 174,21 kr per stamaktie (132,45)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 508 Mkr (1 199).
Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade
med 28 % och uppgick till 1 296 Mkr (1 015), vilket motsvarar en
ökning per stamaktie med 25 % till 6,65 kr (5,31).

I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 265 Mkr (179).
Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 966 Mkr (1 959).
Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick
till 3 700 Mkr (1 733), motsvarande 20,00 kr per stamaktie (9,47).
Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende
fastigheter med 2 709 Mkr (1 651), värdeförändringar avseende
räntederivat med 132 Mkr (-429) samt resultat från andelar i
intressebolag om 561 Mkr (196).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29
Bilaga: Delårsrapport januari - juni 2017
Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl.
14.00 CET.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal
förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder.
Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2017 ett värde om 89,0
Mdkr (77,5). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastighets-ab-balder/r/fastighets-ab-balder-de...
http://mb.cision.com/Main/528/2330925/712260.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.