Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-03

Fastighets AB Balder: Fastighets AB Balder Delårsrapport  januari - september 2016

· Förvaltningsresultatet före skatt hänförligt till moderbolagets
aktieägare uppgick till 1 615 Mkr (1 298), vilket motsvarar en ökning
per stamaktie med 20 % till 8,49 kr (7,07)

· Hyresintäkterna uppgick till 3 946 Mkr (2 031)
· Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare
uppgick till 2 938 Mkr (2 410), motsvarande 16,16 kr per stamaktie
(13,92)

· Substansvärdet uppgick till 184,72 kr per stamaktie (116,06) och
eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde)
uppgick till 146,16 kr per stamaktie (97,39)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 911 Mkr (1 298).
Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade
med 24 % och uppgick till 1 615 Mkr (1 298), vilket motsvarar en
ökning per stamaktie med 20 % till 8,49 kr (7,07). I
förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 294 Mkr (329).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 389 Mkr (2 410).
Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare
uppgick till 2 938 Mkr (2 410), motsvarande 16,16 kr per stamaktie
(13,92). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar
avseende fastigheter med 2 721 Mkr (1 371), värdeförändringar
avseende räntederivat med -426 Mkr (30) samt resultat från andelar i
intressebolag om 355 Mkr (472).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Delårsrapport januari - september 2016
Denna information är sådan information som Fastighets AB Balder (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3
november 2016 kl. 14.00 CET.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal
förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och
bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2016 ett
värde om 79,9 Mdkr (39,9). Balderaktien är noterad på Nasdaq
Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastighets-ab-balder/r/fastighets-ab-balder-de...
http://mb.cision.com/Main/528/2115261/584809.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.