Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-14

Fastighets AB Balder: Styrelsen i Fastighets AB Balder (publ) har beslutat om överlåtelse av egna aktier i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 7

Fastighets AB Balder (publ) ("Balder") avser att genomföra en
försäljning av upp till 2 859 600 återköpta stamaktier av serie B i
Balder ("Stamaktier"). Balders innehav av egna Stamaktier uppgår före
eventuell försäljningen till 2 859 600 Stamaktier.

Avyttringen skall ske i enlighet med det volymundantag som medges för
blockaffärer enligt NASDAQ OMX regelverk för köp och försäljning av
egna aktier. Försäljningen skall ske inom det vid
försäljningstillfället registrerade kursintervallet på NASDAQ OMX
Stockholm.

Försäljningen av Stamaktier avses ske med stöd av det bemyndigande
styrelsen erhöll på Balders årsstämma den 7 maj 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, 0768-36 98 48

Ovanstående information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande kl. 15.25 den 14 mars 2014.

Fastighets AB Balder (publ)

Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal
förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och
bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2013 ett
värde om 27,5 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm,
Mid Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastighets-ab-balder/r/styrelsen-i-fastighets-...
http://mb.cision.com/Main/528/9551667/220563.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.