Du är här

2017-08-24

Fastighets AB Trianon: Delårsrapport januari - juni 2017

Resultat i korthet för perioden januari - juni 2017

· Hyresintäkterna ökade med 52 procent och uppgick till 116,6 Mkr
(76,6).

· Driftsöverskottet uppgick till 73,6 Mkr (47,3) och
överskottsgraden till 63 procent (62).

· Förvaltningsresultatet uppgick till 60,9 Mkr (57,5).
· Periodens resultat uppgick till 225,6 Mkr varav 213,9 Mkr
hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat
per aktie för perioden januari till juni om 7,52 kr.

· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 221,2 Mkr
(151).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

· Trianon tecknade avtal, förvärvade och tillträdde fastigheterna
Uno 5 och Rolf 6 i Malmö (Entréfastigheterna) under andra kvartalet
2017. Fastigheterna omfattar cirka 40 000 kvm handel, bostäder och
aktiviteter. Köpeskillingen uppgick till 431 Mkr inklusive
stämpelskatt och beräknade förvärvskostnader.

· Trianon tecknade en avsiktsförklaring med Malmö stad avseende
uthyrning av lokaler för samhällsservice i Entréfastigheterna.

· Trianon noterades på Nasdaq First North Premier den 21 juni 2017.
· Trianon genomförde en nyemission vid noteringen, vilket tillförde
bolaget 300 Mkr med avdrag för emissionskostnader om 18 Mkr.
Intresset för nyemissionen var stort och erbjudandet blev väsentligt
övertecknat.

"Det andra kvartalet var det hittills mest händelserika i Trianons
historia. Vi noterades på Nasdaq-börsen, genomförde en nyemission och
förvärvade köpcentrumet Entré. Vi hade också en tillfredsställande
ekonomisk utveckling av verksamheten" säger Olof Andersson, VD
Trianon.

"Jag vill i detta sammanhang passa på att hälsa alla nya aktieägare
välkomna till Trianon. Genom börsnoteringen ökar vi kännedomen om
Trianon och får möjligheter att utveckla bolaget vidare i fortsatt
högt tempo och genomföra vår tillväxtstrategi. Genom noteringen och
emissionen får vi bland annat möjlighet att utveckla Entré, Rosengård
och bygga fler hyresrätter i Malmö" fortsätter Olof Andersson.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget
grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt
i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv.
Trianons fastighetsbestånd omfattar, efter förvärvet av
Entréfastigheterna, 44 fastigheter om drygt 220 000 kvm i
uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 42 procent bostäder och 58
procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet
har ett marknadsvärde per 30 juni 2017 på cirka 4,5 Mdkr.
Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet
TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20.

För mer information se: www.trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 24 augusti 2017, kl 07.45

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastighets-ab-trianon/r/delarsrapport-januari-...
http://mb.cision.com/Main/15948/2331923/713213.pdf
http://mb.cision.com/Public/15948/2331923/affd557b0d52bad2.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.