Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Fastighets AB Trianon: Trianon offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av hållbara hybridobligationer p...

Fastighets AB Trianon (publ) (OMX:TRIAN) ("Trianon" eller "Bolaget")
offentliggör prospekt och ansöker om notering av hållbara
hybridobligationer på Sustainable Bond List vid Nasdaq Stockholm.

Trianon emitterade den 17 april 2019 ett subordinerat efterställt
hållbart obligationslån med evig löptid om 400 miljoner kronor
("Hybridobligationerna"). Hybridobligationerna emitterades under en
total ram om 500 miljoner kronor och emissionslikviden kommer att
användas i enlighet med Bolagets hållbara ramverk daterat 31 mars
2019, inklusive delfinansiering av det förvärv om 781 lägenheter med
ett underliggande fastighetsvärde om 900 Mkr belägna på Hermodsdal
och Almhög i Malmö ("Hermodsdalsförvärvet") som offentliggjordes i
februari 2019 och som tillträtts den 30 april 2019.

Bolaget ansöker om notering av Hybridobligationerna på Sustainable
Bond List vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas
inträffa omkring den 17 maj 2019. Med anledning av noteringen har
Trianon upprättat ett prospekt som har godkänts av
Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets
webbplats www.trianon.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD

Telefon: 040 611 34 97

E-post: olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig

Telefon: 040 611 34 85

E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 9 maj 2019, kl 14.15.

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget
grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt
i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv.
Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena
miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons
fastighetsbestånd omfattar 57 fastigheter om 281 000 kvm i
uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 61 procent bostadsfastigheter
och 39 procent kommersiella- och samhällsfastigheter.
Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2019 på cirka
6,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet
TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail:
corp@avanza.se.

För mer information se: www.trianon.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastighets-ab-trianon/r/trianon-offentliggor-...
https://mb.cision.com/Main/15948/2808239/1040894.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.