Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

Fastighetsräntefonden Tessin rapporterar avkastning för september 2021

Stockholm, Sverige - Tessin Nordic Holding AB (publ) (NASDAQ: TESSIN) – Nordens ledande digitala investeringsplattform inriktad på fastigheter rapporterar att bolagets partnerfond Fastighetsräntefonden ​​avkastade 0,44 procent under september och 4,24 procent hittills 2021. Sedan lanseringen i september 2019 har Fastighetsräntefonden avkastat 11,18 procent till en årlig risk av 0,46 procent mätt i årlig standardavvikelse (baserat på månadsdata).

Fastighetsräntefonden investerade sammanlagt 30,5 miljoner kronor i tre nya lån via Tessins plattform under september månad och redovisar samtidigt en NAV-kurs om 104,24. Fondens portfölj innehåller i dagsläget sammanlagt 38 lån till fastighetsprojekt inom kategorierna bostäder och kommersiella lokaler med en genomsnittlig löptid om cirka 10 månader. Sedan starten 2019 Q4 har Fastighetsräntefonden avkastat 11,18 procent till en årlig risk om 0,46 procent*.

Förvaltarkommentar:
“Fondens investeringskommitté arbetar långsiktigt för att säkerställa att nå avkastningsmålet på 6-8 procent efter avgifter med fokus på bra säkerheter och villkor.”
 
Sammanfattning Fastighetsräntefonden Tessin för september 2021:
NAV september: 104,24
Avkastning september: 0,44 %
Avkastning sedan start:  11,18 %
Investerat belopp september: 30,5 MSEK
Antal investeringar i lån under september: 3 st
Total antal lån i portföljen: 38 st

*Risken mäts utifrån årlig standardavvikelse (baserat på månadsdata).

Om Fastighetsräntefonden Tessin
Fastighetsräntefonden är en alternativ investeringsfond som lanserades som ett samarbete mellan Tessin och fondförvaltaren Alfakraft Fonder under hösten 2019. Medan traditionella fastighetsfonder förvärvar fysiska fastigheter eller fastighetsrelaterade aktier, investerar Fastighetsräntefonden exklusivt i fastighetslån förmedlade av Tessin. Fondens struktur går i korthet ut på att Alfakraft aktivt screenar de fastighetslån som presenteras på Tessins plattform och bygger utifrån det en diversifierad portfölj av fastighetslån med god riskspridning och en målavkastning på sex till åtta procent per år. Fastighetsräntefonden avkastade 6,05 procent för helåret 2020 och var därmed en av Sveriges bästa räntefonder mätt i avkastning och riskjusterad avkastning.

Kontakter


Thomas Ahlerup
Head of M&A, Investor Relations and Strategy
Tessin Nordic Holding AB (publ.)
+46-768966300 
ir@tessin.se

Om oss


Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2020 hade Tessin närmare 55,000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har sedan starten totalt förmedlat cirka 3,4 miljarder kronor i finansiering till mer än 300 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av fler än 5 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande 2,2 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 8 – 9 procent.

Läs mer om Tessin på Tessin.se där bland annat finansiell information om Tessin finns på Tessin Investor Relations.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder


Fotograf: Christian Gustavsson

Bifogade filer


Fastighetsräntefonden Tessin rapporterar avkastning för september 2021

Författare MFN