Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

FastOut: Bokslutskommuniké 2015-07-02 - 2015-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för FastOut Int. AB avger
härmed rapport för verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning av bokslutskommuniké.

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT 2015

Totala intäkter uppgick till 0,5 MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK
Periodens resultat uppgick till -2,4 MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,06

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 4 2015

Totala intäkter uppgick till 0,2 MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -2,0 MSEK
Periodens resultat uppgick till -2,2 MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,05

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2/7-2015 - 31/12-2015)

· I maj 2015 startade hitta.se ett samarbete med FastOut i syftet
att stärka besöksupplevelsen på hitta.se ytterligare. FastOut
levererar 360° drönarvyer som ger besökarna på hitta.se möjligheten
att uppleva geografiska platser på ett helt nytt sätt.

· I oktober 2015 startade utvecklingen av ett samarbete och nu är
det officiellt att Vitec ingår ett samarbete med FastOut i syfte att
stärka Vitecs produkterbjudande. Samarbetet innebär en integration av
de båda bolagens IT-system som resulterar i en sömlös och enkel
beställningsprocess av 360° drönarvyer för bolagens gemensamma
kunder.

· I december 2015 tillkännagav Bolaget att i linje med det uttalade
målet att expandera till tre nya marknader under 2016 meddelar
Bolaget att ett av dessa länder blir Spanien. Valet av Spanien som
första internationella marknad grundar sig i affärspotentialen för
drönarvyer inom fastighetsbranschen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Den 11 januari 2016 startade handeln med FastOut Int aktier på
marknadsplatsen AktieTorget.

· I januari 2016 blev Catena Fastigheter FastOuts första kund inom
kommersiella fastigheter. Catena börjar nu använda 360° drönarvyer
från FastOut's IT-plattform för att tydligare och mer överskådligt
presentera sina fastigheter.

· I januari 2016 skrev ERA ramavtal med FastOut och satsar på 360°
drönarvyer. ERA är Europas största mäklarkedja och har globalt 33 000
mäklare på ca 2 300 kontor. Företaget väljer att stärka sitt redan
framgångrika marknadsförings- och säljprogram ytterligare med
drönarvyer från FastOut.

VD har ordet

I januari i år tillträdde jag som ny VD i FastOut Int AB. Jag hade
stora förväntningar och det stod snabbt klart att jag inte skulle bli
besviken. Det råder inget tvivel om att bolaget lagt en mycket bra
grund innan jag fick komma ombord.

Noteringen på Aktietorget gav mig en flygande start. FastOut får
mycket positiv uppmärksamhet från såväl investerare, potentiella
kunder, media som intresserade drönarpiloter. Några veckor in i min
nya roll kan jag konstatera att vi har en väldigt spännande framtid
att se fram emot. Vi är i en bransch som är i kraftig tillväxt med en
unik och skalbar produkt. FastOut bryter helt ny mark och det är med
stolthet jag kan konstatera att vi ligger längst fram.

Likt bolag som Airbnb som saknar fastigheter eller Uber som inte äger
några taxibilar ska FastOuts affärsidé inte bestå av att flyga sina
egna drönare utan istället förmedla kunders uppdrag till anslutna
drönarpiloter.

Via vår digitala plattform kan företag som till exempel vill lyfta
fram en geografisk position på ett nyskapande och professionellt sätt
skapa egna 360° drönarvyer, som kan anpassas med intressepunkter. För
en fastighetsmäklare kan en intressepunkt vara huset till salu,
närmaste förskola och mataffär och för en golfbana kan det vara var
respektive hål ligger.

Kunder kan välja att använda en befintlig vy från bildbanken som idag
består av ca 10 000 vyer eller beställa en kundunik vy. Eftersom
anslutna piloter kommer att få betalt för varje uppdrag och varje
gång just deras vy används av kunder så kommer bildbanken att växa
kraftigt. Ju fler vyer man som drönarpilot laddar upp desto större är
sannolikheten att man över tid tjänar mer pengar. Och samtidigt
förbättras databasen ytterligare.

Användningsområdena är nästan oändliga. Tjänsterna som FastOut
erbjuder kan nyttjas av alla företag med en produkt eller tjänst som
är kopplad till ett geografiskt läge. Bland våra kunder finns redan
flera tunga aktörer så som Blocket, hitta.se, Datscha samt flera av
landets största mäklarkedjor.

Året som gått präglades mycket av produktutveckling som delvis vuxit
fram i symbios med våra kunder. Efter att ha stängt böckerna för
tiden som bolaget varit aktivt, juli-december 2015, kan vi konstatera
att vårt allra viktigaste fokus - att lansera konceptet brett och ta
nya kunder - går över förväntan. Intäktsflödena är alltid svåra att
bedöma för ett nystartat företag och intäkterna är lägre än vad vi
bedömde i samband med uppstarten av företaget i somras. Vår
långsiktiga målsättning att vara nummer ett på en kraftigt växande,
men svåruppskattad marknad står fast. Vår ambition att ta 10 procent
av den här marknaden står också orubbad, även om vi tror att det
kommer att dröja längre än vad vi inledningsvis hoppats på.

Jag ser ljust på framtiden och tror på en stark tillväxt för 2016 och
vår strategi att sluta avtal med nyckelkunder inom flera olika
segment. Under årets första månad har flera strategiskt viktiga
affärer landats som till exempel överenskommelser med både ERA och
Skandiamäklarna, som är några av landets största mäklarkedjor.

En helt ny produkt som FastOut erbjuder är väldigt svår att estimera.
Intäkterna växer i takt med antal abonnemang och vilka tjänster våra
nya kunder utnyttjar samt i vilken utsträckning. Detta går också hand
i hand med utbudet av befintliga vyer i bildbanken som ständigt
växer, ju fler vyer vi har desto större blir efterfrågan.

Att bygga upp intäkterna kommer att ta tid, och är kvartalsmässigt
ryckigt i början, trots ett bra inflöde av nya kunder. Det är därför
inte meningsfullt att kommunicera framåtblickande
försäljningsprognoser.

Vår ambitionsnivå är hög och under det kommande året har vi för avsikt
att lansera FastOut utanför Sveriges gränser. Samtidigt fortsätter
produkten att utvecklas och för att hänga med in i framtiden jobbar
vi nu även med att ge våra vyer stöd för VR glasögon.

Alexander Greidinger
Verkställande Direktör
FastOut Int AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastout/r/bokslutskommunike-2015-07-02---2015-...
http://mb.cision.com/Main/13539/9924582/481911.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.