Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-31

FastOut: Fullt garanterad företrädesemission i FastOut Int. AB

Vid styrelsesammanträde idag den 31 augusti 2016 tog styrelsen i
FastOut Int. AB (publ) beslut om att genomföra en fullt garanterad
företrädesemission om högst 10 456 254 SEK, vilket medför att
Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 402 163,60 SEK till 2
815 145,60 SEK.

Antalet aktier kommer öka med högst 8 043 272 aktier där där sex (6)
befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en
teckningskurs om 1,30 SEK per aktie.

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom
garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Beslutet är godkänt i
enlighet med bemyndigandet från stämman den 14 september 2015.
Motivet till emissionen är att möjliggöra en snabbare expansion i
linje med styrelsens strategi. Informationsmemorandum kommer att
publiceras senast en dag innan teckningstiden påbörjas.

"Vi har haft ett riktigt bra år hittills och landat många viktiga
avtal och tunga samarbetspartners, inte minst i samband med
utlandsetableringarna. Det är mycket glädjande att vi kan öka takten
ytterligare med hjälp av nyemissionen. Och extra starkt att den är
garanterad fullt ut", säger Alexander Greidinger, VD för FastOut.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 20 september - 4 oktober 2016.

Avstämningsdag: 15 september 2016

Sista handelsdag:

13 september 2016 sista handelsdag inklusive rätt att deltaga i
erbjudandet.

14 september 2016 första handelsdag exklusive rätt att deltaga i
erbjudandet.

Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 15
september 2016 var aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till
en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till
teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 1,30 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp: 10 456 254 SEK

Antal aktier i erbjudandet: 8 043 272 aktier.

Handel med BTA: Från 20 september 2016 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Handel med TR: 20 september - 30 september 2016

Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av
företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av
företrädesrätt d.v.s. från och med den 20 september 2016 till och med
den 4 oktober 2016. Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd
"Teckning utan stöd av teckningsrätter".

Antal aktier innan emissionen uppgår till 48 259 635 aktier och vid
fulltecknad emission uppgår totala antalet aktier 56 302 907 st.

Vid full teckning i företrädesemissionen kommer FastOut Int AB att
tillföras cirka 10,4 MSEK. Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras
för emissionskostnader med omkring 1,2 MSEK.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare
information kommer att offentliggöras i memorandum senast en dag
innan teckningstiden påbörjas.

Teckningsanmälan insändes till:
Partner Fondkommission, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg
Fax: + 46 (0) 31 - 711 11 20
E-post: emissioner@partnerfk.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Edselius, styrelseordförande,
thomas.edselius@fastout.com

Om FastOut AB

FastOut är en IT-plattform där företag kan skapa och publicera
skräddarsydda 360° drönarvyer för att lyfta fram sitt geografiska
läge.

Deras vision är att bli världens största IT-plattform för 360° video
och drönarvyer med hjälp av lokala drönarpiloter. I dagsläget består
deras bibliotek av över 10 000 drönarvyer och antalet växer ständigt.

Mer information om bolaget finns på www.fastout.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastout/r/fullt-garanterad-foretradesemission-...
http://mb.cision.com/Main/13539/2068958/555782.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.