Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

FastOut: Halvårsrapport 2019 FastOut Int. AB

VD har ordet

Vi går in i hösten med stärkt självförtroende. Det strategival vi
valde för knappt ett år sedan, med fokus på lönsamhet och att ta oss
snabbt till ett positivt kassaflöde, har varit helt rätt. Med en fast
ekonomisk grund kommer vi att kunna skala upp verksamheten, om än i
lugn takt.

Vi ser fortsatt goda effekter av våra fördjupade samarbeten med
återförsäljare i länder där vi inte har egen personal. I Norge är
Inviso, som är ledande inom foto- och kommunikationstjänster för
fastighetsbranschen, mycket ambitiösa i sin satsning på FastOuts
tjänster och där ser vi fram emot en växande aktivitet. Inviso gör
flera marknadsaktiviteter som kommer att ge inflöde till FastOuts
plattform och tjänster.

Under våren och sommaren har vi tagit ett nytt grepp på vår digitala
plattform med stora förbättringar i både kundupplevelse och
bakomliggande tekniska lösningar. Det ska ge en bättre förståelse och
tydlighet för kunderna och därmed underlätta för digitala och enkla
köp som ska kunna göras oavsett var i världen du befinner dig. Inom
kort ökar vi också våra egna insatser med digital marknadsföring för
att hitta nya kunder. Redan nu hittar till exempel amerikanska,
isländska och finska kunder till oss och gör avslut i vår
e-handelsportal, som kommer att bli betydligt vassare under tidig
höst. Portalen är ett viktigt verktyg för att kunna skala upp
försäljningen på flera marknader samtidigt. Från låga nivåer
förvisso, men nu har vi en tjänst som är betydligt mer intuitiv för
kunden. Det är ofta vi får bekräftelser från våra kunder att vår
tjänst inte har någon motsvarighet på annat håll.

Vi har fortsatt att hålla kostnaderna i strama tyglar samtidigt som vi
ökar omsättningen något. Nettoomsättningen steg under första halvåret
till 3,2 Mkr jämfört med 3,1 Mkr motsvarande period föregående år.
Resultatet efter finansnetto landar på minus 154 tkr, att jämföra med
minus 2,1 Mkr motsvarande period föregående år. En rejäl
resultatförbättring, helt i linje med strategi och plan.

Det är med allt mer tillförsikt som jag ser framtiden an, efter
perioder som visar att FastOuts produkt inte bara är unik utan också
kan leverera lönsamhet. Med det som grund vågar vi snart börja titta
på hur vi på bästa sätt kan skala upp affären till de nivåer som
såväl bolaget som luttrade aktieägare förtjänar.

Håkan Lindgren

Verkställande Direktör

FastOut Int. AB

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2019

Nettoomsättningen uppgick till 3,2 MSEK (3,1)

Totala intäkter uppgick till 3,6 MSEK (3,9)

Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK (-2,1)

Periodens resultat uppgick till -0,2 MSEK (-2,1)

Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,03)

Siffror inom parentes avser första halvåret 2018.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 2 2019

Nettoomsättningen uppgick till 1,6 MSEK (1,6)

Totala intäkter uppgick till 1,8 MSEK (2,0)

Rörelseresultatet uppgick till -0,1 MSEK (-1,0)

Periodens resultat uppgick till -0,1 MSEK (-1,0)

Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,01)

Siffror inom parentes avser kvartal 2 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.06.30)

·
FastOut tecknade avtal med Sveriges största marknadsplats för
kommersiella fastigheter, Objektvision

·
FastOut tecknade återförsäljaravtal med Inviso, som är Norges ledande
leverantör av foto och kommunikationstjänster till
fastighetsbranschen

För mer information, kontakta:

VD, Håkan Lindgren

Tel: +46 (0)727 29 18 80

E-post: hakan.lindgren@fastout.com

Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande
den 30 augusti 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastout/r/halvarsrapport-2019-fastout-int--ab...
https://mb.cision.com/Main/13539/2892284/1098003.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.