Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

FastPartner: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

· Hyresintäkterna för perioden januari - mars ökade med 22,8% och
uppgick till 222,7 (181,3) MSEK.

· Driftnettot ökade med 25,7% och uppgick till 138,0 (109,8) MSEK,
vilket gav en överskottsgrad om 62,0 (60,6)%.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 82,8 (61,4) MSEK, per
stamaktie 1,56 (1,16) kr.

· Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till
cirka 358 MSEK.

· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 9 782,5 (9 563,1) MSEK.
Hela fastighetsbeståndet är värderat externt av DTZ Sweden AB och
Newsec Advice AB.

· Resultat efter skatt uppgick till 78,2 (47,2) MSEK, per stamaktie
1,47 (0,89) kr.

· Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål
att i slutet av 2014 uppnå nedan angivna mål:

- Ett fastighetsvärde överstigande 10 mdr
- Hyresintäkter överstigande 1 000 MSEK
- Ett driftnetto överstigande 650 MSEK
- Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 400 MSEK

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande
direktör, telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60
(växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 24 april 2014 kl 15:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastpartner/r/delarsrapport-1-januari---31-mar...
http://mb.cision.com/Main/878/9573915/236767.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.