Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Fastpartner: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

· Hyresintäkterna ökade med 9,2% och uppgick till 395,9 (362,7)
MSEK.

· Driftnettot ökade med 10,2% och uppgick till 251,7 (228,4) MSEK,
vilket gav en överskottsgrad om 63,6 (63,0)%.

· Förvaltningsresultatet ökade med 2,3% och uppgick till 175,7
(171,8) MSEK, per stamaktie 0,97 (0,95) kr. I föregående periods
förvaltningsresultat ingick resultatandelar om 8,5 MSEK avseende
uppförande av bostäder i Täby. Detta projekt är nu slutfört och
samtliga lägenheter är sålda.

· Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 840
(745) MSEK.

· Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 25 110,9 (22 330,0)
MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick
till 576,9 (266,9) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till 579,1 (343,4) MSEK, per
stamaktie 3,15 (1,85) kr.

· Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på
årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK. Som Fastpartner
tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina
principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta
innebär att avkastning är överordnad expansion.

Stockholm den 25 april 2019
Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande
direktör, telefon 08 -402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60
(växel), eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 april 2019 kl 15:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastpartner/r/delarsrapport-1-januari---31-ma...
https://mb.cision.com/Main/878/2796991/1031984.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.