Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

FEAS: Fredrikstad Energi - Årsrapport 2019

Styret i Fredrikstad Energi AS har i dag godkjent konsernets årsregnskap og
årsberetning for 2019. Det vises til vedlagte årsrapport.

Året 2019 er preget av tilpasninger i form av salg av selskaper og eierandeler
som ikke inngår i konsernets kjerneområder. Dette har medført at konsernets
netto rentebærende gjeld (rentebærende gjeld fratrukket betalingsmidler) er
redusert med mer enn 300 mill. kr. gjennom året, og den finansielle soliditeten
er styrket betydelig.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for året utgjorde 176,5 mill. kr, en
økning fra 126,4 mill. kr. i 2018. Driftsresultat er 79,4 mill. kr. mot 38,1
mill. kr. i 2018 og resultat før skatt 38,4 mill. kr. mot 13.3 mill. kr. i 2018.

Konsernets nettvirksomhet har bedret sin effektivitet slik denne defineres av
reguleringsmyndigheten, og har i varselet om inntektsramme for 2020 en målt
effektivitet i distribusjonsnettet på 112,7%. Dette gjør Norgesnett til det 9.
mest effektive distribusjonsnettselskapet i Norge, og nr. 5. av selskapene med
et avkastningsgrunnlag for distribusjonsnettet på over 1 mrd. kr.

Til tross for lavere omsetning, leverer forretningsområde Marked et resultat som
er vesentlig bedre enn i året før. Virksomheten opplevde også i 2019 en netto
reduksjon i antall kunder, med 26,600 kunder ved utgangen av 2019, mot 28,000 et
år tidligere. Antall kunder har imidlertid stabilisert seg siden midten av 2019.

Maik AS, konsernets tjenesteselskap innen B2B-virksomhet, arbeider med å utvikle
og levere nye tjenestekonsepter innen bl.a. vannmåling og digitalisering. I
tillegg ser man gode muligheter for å vinne nye kundekontrakter innen
eksisterende tjenester for måling, avregning, fakturering og innfordring for
energibransjen.

På tidspunkt for avleggelse av regnskapet er det betydelig usikkerhet rundt
konsekvensene utbruddet av COVID-19 pandemien vil ha på finansmarkedene og
økonomien for øvrig. På denne bakgrunn foreslår styret å ikke fremme forslag om
utbytte for 2019, selv om det isolert sett er godt grunnlag for det. Styret vil
fortløpende vurdere de eksterne omgivelser og konsernets økonomiske stilling, og
eventuelt fremme forslag om utbytte i ekstraordinær generalforsamling på et
senere tidspunkt.

Fredrikstad, 23. april 2020

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Trond V. Andersen, tlf 414 49 439
CFO Ronny Berg, tlf 997 24 280

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/503674

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.