Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

Fed-chefen: "Vi bevakar coronaviruset"

wysiwyg_image

Federal Reserve bevakar noga effekterna av utbrottet av coronaviruset i Kina som är en av de risker som hotar ekonomin i USA och i omvärlden.

Det sade Fedchefen Jerome Powell inför representanthusets finansutskott på tisdagen, enligt Bloomberg News.

"I synnerhet bevakar vi noga framväxten av coronaviruset som kan leda till störningar i Kina som spiller över på resten av den globala ekonomin", sade han.

Jerome Powell påpekade dock att FOMC bedömer att nuvarande penningpolitiska hållning kommer att stödja en fortsatt ekonomisk tillväxt, en stark arbetsmarknad och att inflationen återvänder till det symmetriska 2-procentsmålet.

"Så länge som inkommande information om ekonomin är fortsatt i stort överensstämmande med dessa utsikter kommer den nuvarande hållningen i penningpolitiken troligen förbli lämplig", sade han.

Fedchefen sade också att under den senaste 25-årsperioden så har räntenivån som är förenlig med stabila priser i en ekonomi som arbetar med full potential sjunkit. Och denna låga räntenivå kan begränsa centralbankernas möjlighet att sänka räntan tillräckligt för att stödja ekonomin i en nedgång.

Han tillade att den låga räntemiljön också innebär att det kommer vara viktigt att finanspolitiken hjälper till att stödja ekonomin om den försvagas.

"Att sätta den federala budgeten på en uthållig bana när ekonomin är stark skulle hjälpa till att säkra att beslutsfattarna har utrymme att använda finanspolitik för att hjälpa till att stabilisera ekonomin under en nedgång. En mer uthållig federal budget skulle också stödja ekonomins tillväxt på lång sikt", sade Jerome Powell.

Fedchefen tog också upp centralbankens tekniska operationer för att implementera penningpolitiken, och då särskilt den plan att köpa statspapper och genomföra repo-operationer som annonserades i oktober. Han sade att dessa åtgärder har varit framgångsrika med att erbjuda ett rikligt utbud av reserver till banksystemet och effektivt kontrollera federal funds-räntan.

"I takt med att våra statspappersköp fortsätter att bygga reserver mot nivåer som bibehåller rikliga reserver avser vi att gradvis skifta bort från ett aktivt användande av repo-operationer. Dessutom, när reserverna når uthålligt rikliga nivåer avser vi att bromsa våra köp till en takt som kommer att tillåta vår balansräkning att växa i linje med efterfrågetrenden för våra skulder", sade Jerome Powell

Han upprepade samtidigt att detta är tekniska operationer som inte avser att representera någon förändrad penningpolitisk hållning.

"Som alltid står vi redo att justera detaljerna i våra tekniska operationer om förhållandena skulle kräva det", avslutade Fedchefen sitt anförande inför frågestunden.