Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-10

FED: CORONAVIRUSET UTGÖR NY RISK TILL PROGNOSER - RPT

STOCKHOLM (Direkt) Coronaviruset utgör en ny risk för de ekonomiska
prognoserna, då det utgör ett hot mot globala logistikkedjor. Trots det nya
hotet har risken för svagare än förväntad tillväxt minskat sedan slutet av
förra året.

Det skriver Federal Reserve i den halvårsvisa penningpolitiska rapporten till
kongressen, enligt Bloomberg News. Rapporten behandlas vid en utfrågning med
Jerome Powell i nästa vecka.

"På grund av den kinesiska ekonomins storlek kan finansiell stress även spilla
över till USA och globala marknader", stod det i rapporten.

Fokus riktades även mot att det låga ränteläget har lyft tillgångspriser, där
speciellt risker i företagsobligationsmarknaden pekades ut.

Koncentrationen av investment grade-krediter av lägre kvalitet, som vid en mer
dämpad utveckling för ekonomin skulle kunna orsaka nedgraderingar av stora
volymer av obligationer till en mer spekulativ rating av
kreditratinginstituten, är något som oroar centralbanken.

En del av rapporten ägnades även till att diskutera inbromsningen i den
amerikanska tillverkningsindustrin 2019. Avmattningen har enligt Fed en
kombination av orsaker, däribland internationella handelsspänningar, svag
global tillväxt, mindre företagsinvesteringar, de lägre oljeprisernas
påverkan på oljebolagen, samt Boeings problem med 737 Max-modellen.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News