Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-29

FED: EKONOMISK AKTTIVITET HAR FORTSATT ATT STÄRKAS (OMS)

(sändes även onsdag kväll)

STOCKHOLM (Direkt) Fed-kommittén fastslår att indikatorer på ekonomisk aktivitet och sysselsättning har fortsatt att stärkas med stöd av framsteg med vaccineringarna och starkt policystöd.

Det framgår av pressmeddelandet i samband med Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

Vid föregående FOMC-möte, den 15-16 juni, var budskapet att indikatorer på ekonomisk aktivitet och sysselsättning hade stärkts med stöd av framsteg med vaccineringarna och starkt policystöd. De sektorer som är mest negativt påverkade av pandemin var fortsatt svaga men hade uppvisat förbättringar.

Kommittén konstaterar att inflationen har stigit, mest på grund av övergående faktorer, och upprepar att de finansiella förhållandena är överlag fortsatt ackommoderande, vilket delvis speglar policyåtgärder för att stödja ekonomin och kreditflödet till hushåll och företag.

Kommittén skriver vidare att banan för ekonomin framöver i betydande grad kommer att avgöras av virusutvecklingen.

"Framsteg med vaccineringarna kommer troligen att reducera effekterna av hälsokrisen på ekonomin, men risker mot de ekonomiska utsikterna består", skriver FOMC.
Författare Direkt-SE