Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-12

FED: LÄR HÖJA RÄNTAN 13/6, 7:E HÖJN SEDAN 2015 - PROGNOS (OMS)

(sändes första gången 7/6)

STOCKHOLM (Direkt) Federal Reserve lär med största sannolikhet höja
styrränteintervallet med 25 punkter den 13 juni, till 1,75-2,00. Det skulle i
så fall bli den sjunde höjningen sedan starten i december 2015.

En överväldigande majoritet av analytiker i olika enkäter räknar med att
räntan höjs på onsdag, även om det inte helt saknas röster för att räntan ska
lämnas oförändrad.

Enligt CME Groups "FedWatch Tool" prisar terminsmarknaden på torsdagen in en
sannolikhet på närmare 94 procent att styrränteintervallet ska höjas till
1,75-2,00 procent.

Fed höjde senast ränteintervallet med 25 punkter i mars, till 1,50-1,75
procent, vilket då var lika väntat av marknaden som en ny höjning är nu.

Medianprognosen i ledamöterna nya prognoser pekade då fortsatt på att räntan
skulle höjas med totalt tre gånger i år, inklusive marshöjningen.
Genomsnittsprognosen var dock högre än i december, och det var mycket nära
att medianen skulle ha skiftat över till fyra höjningar under 2018.

Vid det senaste FOMC-mötet, den 1-2 maj, som inte åtföljdes av några nya
prognoser eller presskonferens, lämnades räntan som väntat oförändrad, och
budskapen i pressmeddelandet gjorde inget för att sänka förväntningarna om
att en ny räntehöjning skulle komma i juni.

FOMC inkluderade dock en ny formulering; "symmetriska" i budskapet om
kommitténs syn på inflationsutsikterna, vilket skapade vissa frågetecken
bland analytiker.

"Inflationen på tolvmånadersbasis väntas ligga nära kommitténs symmetriska
2-procentsmål på medellång sikt", skrev FOMC i uttalandet i samband med
räntebeskedet i maj.

Flera ekonomer tolkade tillägget av ordet "symmetriska" som en signal om att
kommittén inte kommer att reagera "hökaktigt" på inflationsutfall som något
överstiger 2 procent, vilket isolerat skulle kunna tala emot att
Fedledamöterna är nära att justera upp medianprognosen för antalet
räntehöjningar i år.

Signalerna från olika Fedledamöter efter majmötet har varit något blandade,
och de har inte gett något entydigt besked om huruvida majoriteten i FOMC är
på väg att ändra uppfattning om hur många ytterligare räntehöjningar som
kommer att behövas i år.

Fedchefen i San Francisco, William Dudley (som senare i juni tar över som chef
vid Feds viktiga New York-kontor), sade i en Reutersintervju den 1 juni att
Fed bör fortsätta med gradvisa räntehöjningar under de kommande två åren, och
att de högre räntorna kan börja agera bromskloss för tillväxten tidigt nästa
år.

Han sade att Fed i nuläget var omkring tre räntehöjningar från en neutral nivå
där räntan varken bidrar eller tynger tillväxten.

"Tanken att vi försöker stimulera tillväxten utöver den långsiktiga trenden…
är inte längre relevant i kontexten av penningpolitik när vi rör oss närmare
neutral ränta", sade John Williams.

Fed-chefen Jerome Powell har inte uttalat sig om den aktuella penningpolitiken
efter FOMC-mötet i början av maj. Han sade dock, den 8 maj i Zürich, att de
finansiella marknaderna har förstått budskapet om Federal Reserves plan för
gradvisa räntehöjningar, och den "bör inte förvånas" av centralbankens
agerande.

"Marknaden bör inte bli förvånad av vårt agerande om ekonomin utvecklas i
linje med förväntningarna", sade han, och tillade att normaliseringen av
penningpolitiken i flera utvecklade ekonomier bör vara hanterbar för
ekonomier i utvecklingsländer.

Ekonomerna på Capital Economics skriver i ett kundbrev att Fedledamöterna lär
höja räntan på onsdag trots politiska spänningar i Europa och osäkerhet om
handelspolitiken, och de tror också att de nya prognoserna mycket väl kan
komma att antyda att Fed kommer att höja räntan totalt fyra gånger i år.

"När BNP för andra kvartalet ser ut att gå i en takt på 3,5-4,0 procent och
med tecken på att det underliggande pristrycket är på väg att ta fart kan det
medföljande uttalandet och de ekonomiska projektionerna mycket väl antyda att
ytterligare två räntehöjningar kommer under andra halvåret", skriver Michael
Pearce, USA-ekonom på Capital Economics.

Han påpekar samtidigt att FOMC-mötet den 12-13 juni sker mot bakgrund av
kraftiga svängningar i marknadens förväntningar om policyräntorna. Tecken på
problem i Argentina och Turkiet och den politiska krisen i Italien dämpade
initialt ränteförväntningarna i USA, men den därpå följande stabiliseringen
för tillväxtmarknadsvalutorna och bildandet av en ny regering i Italien vände
senare förväntningsbilden på nytt.

Michael Pearce påpekar att händelser utomlands har lett till att Fed har
ändrat kurs tidigare, som vid lanseringarna av QE2 och QE3 i respons på
problem i euroområdet. Därtill senarelade Fed räntehöjningen 2015 när den
ekonomiska tillväxten i Kina plötsligt bromsade in markant.

"Men vi är tveksamma till om det samma också kommer att gälla denna gång. Till
skillnad från vid de tidigare tillfällena har (de aktuella händelserna) inte
haft mycket effekt på den amerikanska aktiemarknaden och dollarn har inte
stärkts kraftigt", skriver han, och tillägger att inte heller införandet av
stål- och aluminiumtullar och förnyade handelshot mot Kina har haft mycket
påverkan på marknadssentimentet.

Enligt Capital Economics verkar Fedledamöterna också vara nära att slopa det
tidigare budskapet i uttalandena om att räntan under en tid lär ligga under
den nivå som väntas gälla på längre sikt. Detta blir i så fall bara en
anpassning till att räntenivån faktiskt närmar sig den "neutrala nivån", och
inte någon signal om snabbare räntehöjningar framöver.

Michael Pearce påminner också om att en "lurighet" med FOMC-mötet i juni är
att Fed nu väntas höja räntan på överskottsreserver (IOER) med "bara" 20
punkter trots att styrränteintervallet lär höjas med 25 punkter. Detta ska
dock förstås som en teknikalitet snarare än en "duvaktig" signal.

Det problem som Fed försöker lösa med en mindre höjning av IOER är att man har
haft svårt att förhindra den effektiva Fed fundsräntan att stiga till 1,7
procent, det vill säga väl över mittpunkten i det aktuella intervallet, 1,625
procent. En mindre höjning för IOER skulle hjälpa till att sätta ett tak för
Fed fundsräntan och därmed föra den närmare mittpunkten i intervallet.

Bild: Fedledamöternas ränteprognoser, "dot plot", i mars

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.