Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-31

Fed sänker styrräntan för första gången sedan finanskrisen

wysiwyg_image

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänker styrräntan, målnivån för dagslåneräntan Fed funds, till ett intervall mellan 2,00 och 2,25 procent. Målet var tidigare ett intervall på 2,25 och 2,50 procent.

Enligt Reuters enkät räknade 107 av 111 tillfrågade ekonomer med att målintervallet för Fed funds skulle sänkas med 25 punkter, till 2,00-2,25 procent, medan två trodde att räntan skulle sänkas med 50 punkter och två spådde oförändrad ränta.

LÄS ÄVEN: Nagelbitare inför avgörande Fed-möte

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 19 december 2018, då den höjdes med 25 punkter till ett intervall på 2,25-2,50 procent.

Fedkommittén var oenig om räntebeslutet, då Esther George och Eric Rosengren ville lämna oförändrat.

Kommittén bedömer att beslutet gör att en uthållig expansion i den ekonomiska aktiviteten, starka arbetsmarknadsförhållanden och en inflation nära kommitténs symmetriska 2-procentsmål på medellång sikt är det mest troliga, men osäkerheten runt dessa utsikter kvarstår.

"Då kommittén överväger den framtida banan för styrräntan, så kommer de noga bevaka implikationerna av inkommande information för de ekonomiska utsikterna och kommer att agera lämpligt för att förlänga expansionen, med en stark arbetsmarknad och inflationen nära det symmetriska 2-procentsmålet", skriver FOMC.

Beträffande timing och storlek på kommande räntejusteringar noterar FOMC att man ska bevaka realiserade och förväntade ekonomiska förhållanden i relation till målet om maximal sysselsättning och det symmetriska 2-procentiga inflationsmålet.

Utvärderingen kommer att inkludera mått på arbetsmarknadsförhållanden, indikatorer på inflationstryck och inflationsförväntningar, och mått på finansiell och internationell utveckling.

Fed sänker även räntan på överskottreserver, IOER, med 25 punkter till 2,10 procent, och beslutar även att avsluta minskningen av balansräkningen den 1 augusti, vilket är något i förtid jämfört med tidigare besked.

YTTERLIGARE LÄSNING: Vad betyder räntesänkningen för svenska sparare?