Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-01

Federal Reserve: Behåller stödköpsprogram vid 85 mdr USD/månad

(Nyheten skickades efter Stockholmsbörsen stängning)

(SIX) Federal Reserve beslutade att behålla sitt
stödköpsprogram vid 85 miljarder dollar i månaden, vilket
innebär en oförändrad nivå från december.

Centralbanken kommer att fortsätta köpa statspapper, så
kallade kvantitativa lättnader, i en takt på 45 miljarder dollar
per månad. Inklusive fortsatta månatliga köp av bolånerelaterade
värdepapper för 40 miljarder dollar per månad innebär detta att
fed totalt kommer att köpa värdepapper för 85 miljarder dollar
per månad.

Fed meddelar samtidigt att det förhåller sig extra vaktsamt
gentemot en lägre inflation liksom högre bolåneräntor.

Fed sade vidare att den amerikanska ekonomin har uppvisat
blygsam (modest) expansion under det första halvåret och
noterade vidare att bolåneräntorna har höjts något.

Feds beskrivning av tillväxten såsom varandes blygsam är ny i
samband med det penningpolitiska beskedet. Vid tidigare besked
har man i stället kallat utvecklingen i ekonomin för måttlig
(moderate). Förändringen av ordval kan betraktas som en
förändring i centralbankens syn på utvecklingen i den
amerikanska ekonomin.

Centralbanken riktade även uppmärksamhet gentemot inflationen
i sitt uttalande där det framhöll att en inflation under sitt
tvåprocentsmål var att betrakta som en risk, men framhöll
samtidigt att man förväntade sig att inflationen skulle närma
sig målet på medellång sikt.

Fed upprepar i pressmeddelandet att kommittén räknar med att
en mycket ackommoderande hållning i penningpolitiken kommer att
vara fortsatt lämplig under en betydande tid även efter att
köpprogrammen avslutas och den ekonomiska återhämtningen stärks.

Esther George som är fedchef i Kansas City, reserverade sig
ånyo gentemot majoritetens beslut. George uppges vara fortsatt
orolig för att den höga nivån på policyackommodationen ökar
risken för framtida ekonomiska och finansiella obalanser, och
att det över tiden kan leda till att inflationsförväntningarna
på längre sikt stiger.

Ludwig Sandgren, tel +46 31 350 64 65
ludwig.sandgren@six-group.se
SIX News

Författare TIC