Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-06

Federal Reserve: Bör avsluta obligationsköpen snart... (Forts)

(Kompletterad med näst sista stycket)

(SIX) Charles Plosser, ordförande för Federal Reserve Bank of
Philadelphia, uppger på onsdagen att centralbanken bör röra sig
mot ett avslut i de aggressiva obligationsköpen.

Det nuvarande penningpolitiska tillståndet utgör risker för
ekonomin avseende finansiell stabilitet, marknadens
funktionssätt samt prisstabiliteten, menar Plosser, enligt Dow
Jones Newswires.

"I ljuset av vad jag anser vara magra fördelar, och om det
ekonomiska tillståndet skulle utvecklas så som jag förutspår,
anser jag att vi borde börja begränsa våra tillgångsköp med
målet att avsluta dem före årets slut", säger han.

Charles Plosser uppger att USA:s BNP sannolikt kommer växa
med 3 procent under både 2013 och 2014. Arbetslösheten väntas
sjunka till i närheten av 7 procent till slutet av året.

Charles Plosser är för närvarande inte någon röstberättigad
medlem inom den penningpolitiska kommittén FOMC.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.