Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-04-16

Federal Reserve: Fundamentala brister orsakade krisen -Bernanke

(Omsändning av nyhet skickad efter Stockholmsbörsens stängning)

(SIX) Orsakerna till finanskrisen härrörde från fundamentala
brister i så väl marknaders funktionssätt som i regleringar. Det
är viktigt att man framöver fortsätter det viktiga arbetet med
omarbetningen av bankregleringar.
Det uppgav Ben Bernanke, chef för USA:s centralbank Federal
Reserve, i ett förskrivet tal på fredagskvällen, rapporterar Dow
Jones Newswires. Anförandet, som gavs för forskningsstiftelserna
Russell Sage Foundation och Century Foundation i New York,
berörde inte amerikanska finans- eller penningpolitiska
utsikter.
"De sårbarheter som lade grunden till den senaste krisen
måste hanteras fullt ut. Som ni vet har denna process kommit
igång väl så väl på nationell nivå som internationellt", sade
Bernanke i anförandet.
Vid frågestunden som följde talet sade Bernanke att man gjort
framsteg i att minska riskerna inom det så kallade
skuggbanksystemet ("shadow banking") och gällande bankers
möjligheter att lägga tillgångar och skulder utanför sina
balansräkningar. Även framöver är just skuggbankssystemet ett
nyckelområde gällande regleringar.
På en annan fråga uppgav centralbankschefen att Federal
Reserve nu dels måste se till att inte upprepa de misstag som
begicks under 30-talets depression samtidigt som man måste
hindra de lågt satta räntenivåerna från att skapa nya problem.
Bernanke upprepade i anförandet sitt försvar för de marknads-
och konjunkturstödjande åtgärder centralbanken satte in för att
stävja finanskrisen och tog sig tid att förklara varför den
aktuella krisen fick relativt sett mer långtgående
efterverkningar jämfört med andra tidigare finansiella kriser.
Man gjorde "det bästa av en dålig situation".
I en jämförelse med effekterna efter millenniumskiftets
spruckna IT-bubbla bör anledningen till att den senaste
finanskrisens följdverkningar blev så pass allvarliga vara att
"problemen i bostads- och bolånemarknaderna interagerade med
djupare sårbarheter i det finansiella systemet på ett sätt som
IT-bubblan inte gjorde? Efter att hus- och bolånebubblorna
punkterats blev förlusterna oproportionerligt kännbara vid
nyckelpunkter i finanssystemet; bland bankerna med märkbart hög
hävstång, bland värdepappersmäklarna och inom
värdepapperiseringsverksamheter", fortsatte Bernanke.
Samtidigt var USA:s bankreglerande myndigheter illa
förberedda för att kunna upptäcka och hantera den förestående
krisen, anser centralbankschefen men tillade:
"Finansiella kriser är till stor utsträckning
självförstärkande förtroendekriser, och är till sin natur svåra
att förutse."

Johan Eklund, tel +46 31-350 64 65
johan.eklund@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.