Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-21

Federal Reserve höjer styrräntan - "ingen kul miljö för aktieplacerare"

wysiwyg_image

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjde under onsdagen som väntat styrräntan till intervallet 3,00 till 3,25%.

Höjningen är av samma storlek som i juli och juni och innebär därmed inte en eskalering av takten i räntehöjningarna. När räntan höjdes i juni var det den då största enskilda höjningen för centralbanken sedan 1994. 

Väntat var en höjning om 75 punkter, även om vissa trott på en ännu högre höjning, om 100 punkter. Bland annat pekade en undersökning från CME Group på att sannolikheten för en höjning på 75 punkter på låg på 82% och sannolikheten för en höjning om 100 punkter på 18%.

Räntehöjningen är Feds reaktion på den skyhöga inflationen. På årsbasis uppgick konsumentpriserna, KPI, till 8,3% i augusti. Jämfört med månaden före uppgick KPI till plus 0,1%. Enligt analytiker väntades en oförändrad KPI-nivå på månadsbasis respektive en minskning till 8,1% på årsbasis. I juli var inflationstakten 8,5% för KPI.

"De senaste indikatorerna pekar på en blygsam tillväxt i konsumtion och produktion. Jobbtillväxten har under de senaste månaderna varit robust och arbetslösheten har varit fortsatt låg. Inflationen är fortfarande hög, vilket återspeglar obalanser i utbud och efterfrågan relaterat till pandemin, högre livsmedels- och energipriser och ett bredare pristryck", skriver Fed.

Vidare skriver kommittén att de väntar sig att fortsatta höjningar i ränteintervallet kommer att vara lämpligt. De är även beredda att justera den penningpolitiska inriktningen om risker uppstår som kan ligga i vägen för kommitténs mål.

Ledamöternas nya medianprognos för styrräntan, Fed funds pekar nu mot 4,4% i slutet av 2022, från den tidigare prognosen om 3,4%. Vidar pekar prognosen på 4,6% i slutet av 2023, från tidigare 3,8%, 3,9% i slutet av 2024, från tidigare 3,4% och 2,9% i slutet 2025 . På längre sikt väntas styrräntan ligga på 2,5%.

Medianprognosen för BNP sänks till 0,2% i år, från juniprognosen om 1,7%. För 2023 dras prognosen ned till 1,2% från 1,7%. För 2024 sänks prognosen till 1,7%  från 1,9% och för 2025 spås en BNP-tillväxt på 1,8%.

Medianprognosen för kärn-inflationen höjs till 4,5% 2022, från tidigare 4,3%. För 2023 höjs prognosen till 3,1%, från 2,7% medan prognosen för 2024 liger kvar på 2,3%. För 2025 spås en inflation på 2,1%.

wysiwyg_image

"Kortfattat kan vi konstatera att gårdagens räntehöjning på 75 punkter var väntad men att prognosen för kommande höjningar var aningen mer aggressiv än vad marknaden hade hoppats på. Så sent som för en dryg becka sedan trodde marknaden att styrräntan, räntan som Fed styr, inte skulle överstiga 4 %. En inflationssiffra och ett räntemöte senare så har sannolikheten ökat markant att vi ska upp mot närmare 5 %", säger Aktiespararnas analytiker Carl-Henrik Söderberg.

Under den efterföljande presskonferensen sade Fed-chefen Jerome Powell att fortsatta räntehöjningar kommer att behövas och att FOMC kommer att leta efter övertygande bevis för att inflationen rör sig neråt innan det kommer att bli aktuellt att titta på om det är dags att ändra kurs. Takten i höjningarna kommer att bero på data och ekonomiska utsikter.

"Att Fed-chef Powells hårda budskap från det senaste räntemötet i Jackson Hole består, inflationen ska besegras till varje pris och att det kommer ”göra ont” för hushåll och ekonomi som en konsekvens. Marknaden hade hoppats på lite mjukare framtoning denna gång, det fick vi inte",  säger Carl-Henrik Söderberg.

USA-börserna handlades också ned efter räntebeskedet. Dow Jones industriindex sjönk med 1,7%, det tekniktunga Nasdaqs kompositindex försvagades med 1,8% och det bredare S&P 500 sjönk 1,7%.

"Höga räntor är inget börsen gillar och just i det här skedet, när räntorna fortsätter att stiga och räntetoppen känns långt bort, det är ingen kul miljö för aktieplacerare. Värderingarna har kommit ner på bred front, vilket är positivt. Frågan är om det är tillräckligt. Vi ska åtminstone inte räkna med att aktier ska börja värderas upp igen i detta ränteklimat. Oron för bolagens vinster ökar samtidigt i takt med en ökad sannolikhet för en hårdlandning av ekonomin och därmed en tuff recession med kraftigt vikande efterfrågan", säger Carl-Henrik Söderberg.

Han menar att marknaden kommer att titta extra noga på jobb- och inflationssiffror som presenteras framåt i ett försök att gissa när Fed kommer att släppa på bromspedalen. Däri ligger primärt nyckeln för börsens framtida utveckling i det korta perspektivet. 

"Fed ter sig bekväma med att recession är nödvändigt ont för att få bukt med inflationen. Så det vi skulle behöva se är sannolikt tydliga avkylningstendenser i ekonomin med framförallt fallande kärninflation. Och det kommer vi att se, frågan är bara när. Där har vi en potentiell positiv trigger, ifall det sker snabbare än väntat."

Författare Elin Hanspers